Uzun Hece nedir? Ne Demektir?

0

Uzun Hece Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Uzun Hece, İçinde “â, î”gibi uzun ünlü bulunan hece. Ünlüsü uzun olan hece: ālim (ā-lim) gibi.

Uzun Hece Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Uzun Hece, Arapça ve Farsçadan dilimize geçen sözcüklerde görülen, her zaman uzun bir sesli ile biten hece. (Hala, fani vb.)

BENZER TERIMLER

Yapmacık Nedir?
Sözlü ve yazılı anlatımda içtenlikten uzak, doğal bir nitelik taşımayan duygulanım belirtilerine verilen ad.

Vahdet-i Vücud Nedir?
Varlığın birliği. Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaradılanın tek kaynaktan geldiğini ve “bir” olduğunu savunan görüştür.

Vurgu Nedir?
1- Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

2- Sözcüklerde, cümlelerde, dizelerde yan yana gelen sözcüklerin kimi hecelerin ötekilerine oranla daha dik ve baskılı söylenişi.

Üslup Nedir?
1. Bir sanat yapıtının ya da yapıtlar grubunun, bir devrin, bir bölgenin veya bir ekolün ifade bakımından özellikleri. Bir sanatçının kendine özgü biçimlendirme ve tasarım anlayışı, tarzı.

2. Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da biçimlendirme yolu.

Üslup Nedir?
Bir yazarın duygu, düşünce ve eylemlerini kendine özgü anlatış yolu, anlatım biçimi.

Varsağı Nedir?
Bre, Hey gibi ifadeleri içeren, beste ile söylenen âşık edebiyatı nazım şekli.

Share.

Leave A Reply