Çaprazlama nedir? Ne Demektir?

0

Çaprazlama Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Çaprazlama, Eşeyli üreyen canlılarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yavru bireyler elde edilmesi olayına çaprazlama denir.dersimiz.com Çaprazlama yapılmasının sebebi, karakterleri oluşturan allel genlerin yarısının dişiden (yumurta) ve yarısının da erkekten (sperm) alınmasıdır.

Çaprazlama Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Çaprazlama, Genetik olarak farklı erkek ve dişi bireyler arasındaki çiftleşme.

Çaprazlama Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Çaprazlama, Bir cümlede ya da bir dizede daha önce geçen sözcüklerin sırasını, değişik ya da karşıt anlam verecek biçimde tersine çevirerek yineleme.

BENZER TERIMLER

Deyiş Nedir?
Halk edebiyatında şiir, halk türküsü ya da bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattığı, ifade.

Deneme Nedir?
Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir.

Dadaizm Nedir?
Tristan Tzara ve arkadaşlarınca Fransada geliştirilen, 1916da dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına değer vermeyen, anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara dayanan bir yol izleyen, bile bile kapalılığa sapan bir edebiyat akımı. Fransız edebiyatında 20. yüzyılda geliştirilen bu akım, savaşın hemen ardından doğduğu için umutsuzluk ve güvensizliği içinde barındırır.

Destan Nedir?
1. Yunanca Epos şiirinin karşılığı olan bu kavram, toplumların belleklerinde derin izler bırakmış yiğitlik ve kahramanlık olaylarını manzum olarak öyküleyici bir yöntemle anlatan en eski edebiyat türüdür.

2. Toplumların vicdanında derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan, en eski edebiyat türü.

3. Ulusların çok eski çağlardaki büyük savaşlarını, başlarından geçen büyük olayları anlatan manzume.

Dekanlık Nedir?
Edebiyatı soysuzlaştırdıkları öne sürülen sanatçı ya da akımlara verilen isim. Örneğin Ahmet Mithat Efendi, Edebiyat-ı Cedide şairlerini gülünç göstermek için onlara dekanlar demiştir.

Devrikleme Nedir?
Sözcüklerin cümle içinde olağan sıralanış biçimlerine uymayan kullanımı.

Share.

Leave A Reply