Abası Kırk Yerinden Yamalı nedir? Ne Demektir?

0

Abası Kırk Yerinden Yamalı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abası Kırk Yerinden Yamalı, Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder

BENZER TERIMLER

Abadî Nedir?
Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. (Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini)

Abdest Bozmak Nedir?
1. İdrar veya dışkı yapmak için ayakyoluna, helâya gitme.

2. Yellenmek.

Abbad Nedir?
Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. (Abbad b. Bişr. Ashabdan.)

Abdal Nedir?
1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişiler olduğuna inanılır.

2 – Tasavvufta, çeşitli tarikatlarda derviş ermiş erişmiş

3- Anadoluda yaşayan göçebe bir Alevi Türkmen topluluğunun adıdır.

4- Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı.

Âbâ-i Ulviyye Nedir?
Arapça yüce, ulvi babalar demektir.

Share.

Leave A Reply