Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Yüklem nedir? Ne Demektir?

Yüklem Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Yüklem, 1. Cümlede iş, oluş, hareket, kısaca yargı bildiren sözcük veya söz grubudur. Bu tanıma dayalı olarak yüklemin iki şekilde karşımıza çıkabileceğine dikkat edelim.

2. Cümlede hareketi, olayı, işi, yargıyı bildiren, fiil çekimine girmiş kelimenin cümle bilgisindeki adı. Cümlenin bütün ögelerini kendine bağlayan temel öge durumundaki yüklem, fiil veya ad soylu bir kelime olabilir: Ben bu yaşayışımdan bedbinleşecek kadar gururlu değilim. (T.Buğra, Yalnızlar, s.123)

Yüklem Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Yüklem, Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber.

BENZER TERIMLER

Zarf Nedir?
Bir şeyi kavrayan, çevreleyen. Yazma eserlerde kap ve metin harici kısımlar anlamına gelir.

Zarf Nedir?
Bir şeyi kavrayan, çevreleyen. Yazma eserlerde kap ve metin harici kısımlar anlamına gelir.

Yüklem Nedir?
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber.

Yüklem Nedir?
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber.

Zamir Nedir?
Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.

Zamir Nedir?
1. Kişilerin ve canlı cansız ad grubundaki varlıkların yerini tutma, onları işaret veya soru yolları ile temsil etme görevi yüklenmiş olan ad soylu kelime türü.

2. Kendileri ad olmadığı halde adların yerini tutan ve onları anımsatan sözcüklere adıl (zamir) denir.

Zihniyet Nedir?
Bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünü.

Yüklem Nedir?
1. Cümlede iş, oluş, hareket, kısaca yargı bildiren sözcük veya söz grubudur. Bu tanıma dayalı olarak yüklemin iki şekilde karşımıza çıkabileceğine dikkat edelim.

2. Cümlede hareketi, olayı, işi, yargıyı bildiren, fiil çekimine girmiş kelimenin cümle bilgisindeki adı. Cümlenin bütün ögelerini kendine bağlayan temel öge durumundaki yüklem, fiil veya ad soylu bir kelime olabilir: Ben bu yaşayışımdan bedbinleşecek kadar gururlu değilim. (T.Buğra, Yalnızlar, s.123)