Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Oraj Yağışları nedir? Ne Demektir?

Oraj Yağışları Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Oraj Yağışları, Konveksiyonel, yükselim yağışları, kırkikindi yağışları, siklonik yağışlar

BENZER TERIMLER

Oligosen Dönem Nedir?
Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden ve Eosen ile Miyosen arasında bulunan jeolojik devir.

Ödemeler Dengesi Nedir?
1- Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosudur.

2- Bir ülkenin belirli bir zaman dilimi içinde dünyanın geri kalan kesimiyle yaptığı uluslararası işlemlerin parasal değerini gösteren hesap açıklaması. Açıklamada bir ülkedeki bireylerin, işletmelerin ve hükümet dairelerinin tüm diğer ülkelerde bulunanlarla yürüttüğü işlemlerin toplamı yer alır.

Orman Sınırı Nedir?
Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır

Ons Nedir?
Genellikle gümüş, altın ve platin gibi değerli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan ölçü birimi.

Orta Kuşak Nedir?
Dönencelerle kutup dairesi arasında yer alan kuşak.

Okullaşma Oranı Nedir?
Okula devam eden nüfusun, okula devam etmesi gereken nüfusa oranı

Orman Nedir?
Büyüklü küçüklü çeşitli özellikteki ağaçların oluşturduğu bitki örtüsüdür.

OPEC Nedir?
Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı (Organisation of Petroleum Exporting Countries). 1960 yılının eylül ayında, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Venezuela ve Katar, Caracasta bir araya gelerek OPECi oluşturmuştur. Amaç, ham petrol fiyatına istikrar kazandırmak, petrol ihraç politikalarını koordine etmektir.

Ova Nedir?
Çevresine göre alçakta kalmış olan geniş düzlüklerdir.(Çukurova, Bafra, Çarşamba)