Enterokinaz nedir? Ne Demektir?

0

Enterokinaz Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Enterokinaz, Bağırsak suyunda bulunan ve tripsinojeni tripsine çevirerek aktifleştiren enzim.

BENZER TERIMLER

Endemik Nedir?
Belirli bir bölgeye özgün olan ve böylece çoğunlukla görece sınırlı bir yayılışa sahip olan.

Endokrin Nedir?
İç salgı yapan, salgısını kana veya lenfe aktaran.

Entropi Nedir?
Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izole edilmiş bir sistemin entropisinin artacağını belirtir.

Endoderm Nedir?
1-Embriyo gelişimi sırasında oluşan üç tabakadan, en içte olanı, iç deri.

2-Archenteronu çevreleyen gastrulanın en iç tabakası olup, sindirim sistemini ve bu sisteme ait organları oluşturur.

Endoplazmik Retikulum (E.R.) Nedir?
Hücre zarından çekirdeğe kadar uzanan kanal sistemidir. Hücre içinde madde iletimini ve depolanmasını sağlar.

Endergonik tepkime Nedir?
Kendiliğinden gerçekleşemeyen, enerji gerektiren tepkime.

Enzim Nedir?
1- Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.

2- Canlı hücreler tarafından meydana getirilen, biyokimyasal tepkimelerde katalizör olarak görev yapan bir protein molekülü.

Endoplazmik Retikulum (E.R.) Nedir?
Hücre zarından çekirdeğe kadar uzanan kanal sistemidir. Hücre içinde madde iletimini ve depolanmasını sağlar.

Entegrasyon Nedir?
Yabancıların kültürel özelliklerini yitirmeden başka toplumlarla bütünleşmesi

Emülsiyon Nedir?
Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Sıvı + sıvı karışımının faz oluşturmuş halidir. Birbiri içerisinde çözünmeyen iki farklı sıvının karışması ile oluşan heterojen karışımlardır. Örnek : Zeytin yağı, yağlı su, petrol … gibi.

Entegrasyon Nedir?
Bütünleşme, birleşme.

Share.

Leave A Reply