Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Anteridyum nedir? Ne Demektir?

Anteridyum Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Anteridyum, Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.

BENZER TERIMLER

Analog Nedir?
İşlemden geçirilen yada yeniden orjinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektirk sinyalinin varyasyonu.

Anaerobik Nedir?
Oksijensiz, oksijensiz ortam, oksijen tüketim düzeyi.

Anaerob canlı Nedir?
Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı.

Anfetamin Nedir?
Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.

Amipsi Hareket Nedir?
Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket.

Anfetamin Nedir?
Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.

Anafaz Nedir?
1- Hücrede çekirdek bölünmesi gerçekleşirken kardeş kromatitlerin ilk kez birbirlerinden ayrıldığı evre.

2- Mitoz ya da mayoz hücre bölünmesinde metafazı izleyen ve kromozomların kutuplara doğru çekilmeye başladığı evre.

Anemi Nedir?
Kansızlık.