Çan Kulesi nedir? Ne Demektir?

0

Çan Kulesi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Çan Kulesi, Kilise çanının bulunduğu yapıdır. Başlı başına bir mimari yapıt sayılabilecek örneklerine de rastlanır.

Çan Kulesi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arkeoloji Terimi Olarak Çan Kulesi, Kilise çanının bulunduğu yapı. Başlı başına bir mimari yapıt sayılabilecek örneklerine de rastlanır.

BENZER TERIMLER

Deformasyon Nedir?
Biçimi bozulma, biçimsizleşme. Şeklini bozma.

Deistler Nedir?
XVII. ve XVIII. yüzyılda formel din kurallarını reddeden ve Tanrının varlığının doğadan yola çıkılarak kanıtlanabileceğini savunan bir grup düşünüre verilen ad. Hz. İsanın tanrısallığından kuşku duymaları onları Ariusçuluğa ve Üniteryanizme sevk etmiştir.

Dışavurumculuk (Expressionizm) Nedir?
XX. Yüzyılın başlarında izlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan ve sanatçının duygularını renklerle ya da deformasyon yoluyla belirtmesini amaçlayan anlatımcı sanat akımı.

Çokköktencilik Nedir?
Özellikle insanları ve dillerin birçok kökene bağlı olduğunu savunan inanca verilen ad. Tekköktencilik inancının tersi. (İng. Poligenesis)

Çan Kulesi Nedir?
Kilise çanının bulunduğu yapıdır. Başlı başına bir mimari yapıt sayılabilecek örneklerine de rastlanır.

Dışavurumculuk (Expressionizm) Nedir?
20. Yüzyılın başlarında ızlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan ve sanatçının duyguların renklerle ya da deformasyon yoluyla belirtmesini amaçlayan anlatımcı sanat akımı.

Çekimli Diller Nedir?
Yunanca, Latince ve Almanca gibi, anlamı aktarmak için büyük ölçüde çekimlere ya da sözcük biçiminin (morfoloji) değişimine dayanan dillere verilen ad.

Share.

Leave A Reply