Arıcılık Terimleri Sözlüğü

Kılıç arısı nedir? Ne Demektir?

Kılıç arısı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arıcılık Terimi Olarak Kılıç arısı, Anadolu arılarının ilkel kovanlarda petekleri yapma şekline göre, petekleri kovan boyunca uzunlamasına yapan, bal toplama yeteneği yüksek, saldırgan karakterli arı.

BENZER TERIMLER

Konvansiyonel arıcılık Nedir?
Klasik, geleneksel, çoğunlukça uygulanan yöntemlerle yapılan arıcılık.

Kış salkımı Nedir?
Geç sonbahardan itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kovandaki arıların birbirine sokularak oluşturdukları, sıcaklığın düştüğünde küçülen, arttığında büyüyen arı kümesi.

Kontrollü çiftleşme Nedir?
Ana arının, arı girişinin kontrollü yapıldığı tecritli bölgelerde çiftleştirilmesi.