Arıcılık Terimleri Sözlüğü

İlkel kovan nedir? Ne Demektir?

İlkel kovan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arıcılık Terimi Olarak İlkel kovan, Çalıdan örme sepetler, tahtadan yapılmış prizmatik kutular, içi oyulmuş kütükler veya topraktan yapılmış çeşitli kaplar gibi belirli bir standardı olmayan ve modern arıcılık tekniklerinin uygulanmasına imkan vermeyen tipteki kovanlar.

BENZER TERIMLER

İşçi arı Nedir?
Bal arısı kolonisinde ana arının bıraktığı döllü yumurtalardan 21 günde gelişen dişi bireyler, kolonin en kalabalık gurubu.

İnkübatör Nedir?
Bkz. Kuluçka makinası

İnvertaz enzimi Nedir?
Sakkarozun, glukoz ve fruktoza çevrilmesini sağlayan enzim.

Hırçınlık Nedir?
İşçi arıların saldırma ve iğneleme eğilimi göstermeleri.

Hemolenf (Böcek kanı, Akkan) Nedir?
Vücut boşluğu sıvısı. Bazı omurgasızlarda, hemosöl adı verilen vücut boşluğu içerisinde bulunan sıvı.