Olmak eylemi ya da biçimi BULMACA

0

Olmak eylemi ya da biçimi bulmaca anlamı nedir?

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Olmak eylemi ya da biçimi bulmaca sorusunun cevabı aşağıdadır.

Olmak eylemi ya da biçimi nedir?

Çengel veya kare bulmacalarında sorulan Olmak eylemi ya da biçimi bulmaca anlamı nedir sorusunun 4 harfli cevabı OLUŞ

Arama kelimeleri

 • Olmak eylemi ya da biçimi nedir? OLUŞ
 • Bulmacada Olmak eylemi ya da biçimi
 • Bulmaca Sözlüğü Olmak eylemi ya da biçimi
 • Sözlük Olmak eylemi ya da biçimi
 • Bulmaca çözümü Olmak eylemi ya da biçimi OLUŞ
 • Olmak eylemi ya da biçimi tanımı OLUŞ
 • Bulmaca soruları Olmak eylemi ya da biçimi
 • Olmak eylemi ya da biçimi bulmaca anlamı nedir? OLUŞ
 • Olmak eylemi ya da biçimi ne anlama gelmektedir?
 • Kare bulmacada Olmak eylemi ya da biçimi 4 harfli
 • Çengel bulmacada Olmak eylemi ya da biçimi

Olmuş bir iş, vakıa cevabı OLUT

Oltanın dibe gitmesi ya da yüzmemesi için iğneden sonra takılan kurşun ağırlık cevabı İSKANDİL

Oluk ve yiv açmaya yarayan araç cevabı KINDIRAÇ

Oluşturma, var etme, yaratış, yaratma. Eski Ahitin ilk kitabı cevabı TEKVİN

Omurgalılarda, dişi üreme organlarının işlev görmesinden birinci derecede sorumlu olan hormonların ortak adı cevabı ÖSTROJEN

Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto cevabı MAKFERLAN

On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi cevabı KASİDE

On birinci yüzyılda yaşayan, göz anatomisi ve göz hastalıkları üzerine çalışmalarıyla tanınan Arap hekim cevabı ALİBİNİSA

On dokuzuncu yüzyılın son çeyreği ile yirminci yüzyılın başında İtalyan topraklarını yabancı yönetiminden kurtarmayı amaçlayan İtalyan yurtseverlerine verilen ad cevabı İRREDENTİSTA

On sekizinci asırdan başlayarak Fransada gelişen bir edebi tür cevabı FANTASTİK

Ondalık sistem cevabı DESİMAL

Operada baş kadın rolünü oynayan oyuncu cevabı PRİMADONNA

Ordu ve Giresun yöresinde, soğanları yemek yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad cevabı SAKARCA

Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde cevabı KATRAN

Share.

Leave A Reply