Hibe Programları ve Proje Teklifi Hazırlama Eğitim

0

Hibe Programları ve Proje Teklifi Hazırlama Eğitim

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE ÇEVRİMİ Y – PROJE YÖNETİMİ

İzmirde “Hibe Programları ve Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi”


Eğitimin Amacı:
Katılımcıların ihtiyaçlarına uygun proje finansman kaynakları konusunda bilinçlenmeleri ve bu süreçte aktif olarak yer alabilmenin ön koşulu olan Proje Döngüsü Yönetimini (PCM) teorik ve interaktif çalışmalarla öğrenerek proje teklifi hazırlayabilecek kapasiteye gelmeleridir.

Kullanılan Yöntem ve Sonuçları:

Eğitimler, Orijinal başvuru rehberi ve orijinal başvuru formu – bütçe – mantıksal çerçeve üzerinden gerçekleştirilir. İkişer kişilik dört grup oluşturulur ve her bir grup kendileriyle mülakatlar sırasında belirlenen rehbere dayanarak projelerinin mantıksal çerçeve ve bütçelerini tamamlar. Proje metnine yazmaları gereken kısımlar ise mantıksal çerçevenin tamamlanmasından sonra sözlü olarak anlatılır. Eğitim sırasında KOSGEB projesi, Kalkınma Ajansı projesi veya Merkezi Finans ve İhale Birimi projesi yazılmaktadır. Önceki eğitimlerimizin katılımcılarından bir tanesi İzmir Kalkınma Ajansı projesi yazmış ve şirketine 400.000 TL hibe kazandırmıştır, bir katılımcımız GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) projesi yazarak KOBİ kategorisinde birinci sıradan projesine fon aldırmıştır, bir katılımcımız KOSGEB Kobi Destek projesi yazmış ve KOSGEBten 76.000 TL hibe kazanmıştır. İki katılımcımız ise eğitimden sonra şirket kurup İzmir Kalkınma Ajansından 4 adet projenin onaylanmasını sağlamıştır. Standart bir eğitim uygulanmamakta, tamamen ihtiyaçlara yönelik ve gerçek başvuru formu-rehbere dayanan hareketli bir program uygulanmaktadır. Tüm katılımcılarla eğitim öncesinde detaylı mülakatlar yapılmakta ve şirketin/derneğin/kurumun hibe alabileceği bir alana ait ve gelecekte başvurusu yapılabilecek bir hibe programı seçilmektedir.

Kimler Başvurmalı:

Proje yazmayı ve hangi kurumun nerelerden karşılıksız mali destek alacağını öğrenmek isteyen herkes

Kalkınma Ajansına, KOSGEBe veya AB Programlarına mali destek başvurusu yapmak isteyenler

Dernek/vakıf çalışanları, gönüllüler

Profesyonel bir mesleği olan ve çalıştığı firmaya/kuruma kaynak yaratmak isteyen KOBİ yöneticileri

Eğitimin Süresi ve Yeri:

Toplam 28 saat

 

Bilgi Formu

Leave A Reply