ÜCRETLENDİRME & BORDROLAMA

0

ÜCRETLENDİRME & BORDROLAMA

İKY Sertifika Programı – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ÜCRET ve ÜCRETİN ÖDENMESİ

 • Ücret Nedir ?
 • Net Ücret, Brüt Ücret
 • Giydirilmiş Ücret ve Çıplak Ücret
 • Asgari Ücret, Yarım Ücret
 • Fazla Mesai ve Fazla Çalışma Ücreti
 • Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti
 • Ücretin Ödenmesi ve Faizler
 • Ücretin Gününde Ödenmemesinin Sonuçları Nelerdir
 • İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
 • Ücretin Saklı Kısmı
 • Ulusal Bayram Günü Ücretleri
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Taşeron Ücretlerinin Ödenmemesi Halinde İşverenin Sorumluluğu

ÜCRET BORDROSU

 • Ücret Bordrosu Nedir, Düzenlenme Şekli Nasıl Olmalıdır ?
 • İşyeri ve Tehlike Derecesine Göre Bordro Tanzim
 • Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler ve Önemi
 • Ücret Bordrosunun Delil Olma Özelliği, İhtirazi Kayıt
 • Bordro İçi ve Bordro Dışı Ücret Ödemeleri
 • Ücret Bordrosunda İndirimler, Sakatlık İndirimeri
 • SSK Primleri Taban ve Tavanı ve Prim OranlarıYemek, Çocuk Parası
 • Netten – Brüte veya Brütten Nete Bordro Tahakkuku
 • Bordro Örnekleri
 • Gelir Vergisi Dilimleri ve Matrahı
 • Sigorta Matrahına Hangi Kazançlar Girer ?
 • İhbar ve Kıdem Tazminatı Nedir ve Tazminatlar Neye Göre Hesaplanır Kazançlar Toplamı, Yasal Kesintiler, Kesintiler Toplamı Nedir ?

Bilgi Formu

Leave A Reply