iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) Nedir? Ne demektir?

0

iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) Nedir? Ne Demektir?

iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) Nedir? Ne Demektir?, Bazı perakendeciler tarafından kullanılan bir ilave fiyat artışı çeşidi.

Dış ticaret terimleri olarak kullanılan iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bazı perakendeciler tarafından kullanılan bir ilave fiyat artışı çeşidi.

Yöneticilik EğitimiMali Tablolar Analizi Eğitimi

iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) sözlük anlamı Bazı perakendeciler tarafından kullanılan bir ilave fiyat artışı çeşidi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

mal yaklaşımı (merchandise approach) Müşteri belirli bir mal üzerine odaklandığı zamanlarda kullanılan üç perakende müşteri yaklaşımından bir tanesi; selamlama genellikle sıradan bir “merhaba” ve mal hakkındaki yorumlardan oluşur.

Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) Firmayı bazı ortak amaçları paylaşan çalışanların bir koalisyonu olarak görür; hazır giyim firması dahili bölgeler olarak da bilinen beş uzmanlaşma alanına bölünmüştür.

kariyerde izlenen yol (career path) Bir bireyin edindiği mesleklerin sıralanması.

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) Bazı perakendeciler tarafından kullanılan bir ilave fiyat artışı çeşidi.

kes, yap, paketle ve kota tedarik (cut, make, pack and quota sourcing-CMPQ) Tedarik üretimi sırasındaki sözleşme maliyetlerinin esaslarını tanımlar; tedarik şirketi, tasarımların, kalıpların ve ürün özelliklerinin de içinde olduğu ürün geliştirmeden ve tedarik malzemelerinden sorumludur; kontraktör ürünlerin kesilmesi, dikilmesi ve paketlenmesi için işçi ve donanım sağlar ve kota kirası toplam maliyete dahil edilir.

faydacı yararlar (utilitarian benefits) Estetik teori ile ilişkilidir; rahatlık, koruma, kalite, sosyal tasdik, statü, etkililik ve değerce sosyal ya da ekonomik kazanç sağlar (Fiore & Kimle, 1997).

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) Gümrük oranları ve kota sınıflandırmalarının tespitinden sorumlu acente.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

pazar fiyatı (at-market price) Rakiplerin aynı ürünü sunmalarına benzer.

Satınalma Eğitimi

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.