Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) Nedir? Ne demektir?

0

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) Nedir? Ne Demektir?

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) Nedir? Ne Demektir?, Doğu ve Batı Avrupa?da yer alan ülkeler.

Dış ticaret terimleri olarak kullanılan Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Doğu ve Batı Avrupa?da yer alan ülkeler.

Yöneticilik EğitimiMali Tablolar Analizi Eğitimi

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) sözlük anlamı Doğu ve Batı Avrupa?da yer alan ülkeler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

çift rakamla biten dolar bazında fiyatlandırmalar (even-dollar endings) Fiyatlarda çift rakamlı ücretler kullanan bir fiyatlandırma sistemi; bu fiyatlandırma sistemi hazır giyimde genel olarak daha iyi, geçiş ve tasarım malları için kullanılır.

kalıp kontrol süreci (pattern check run-PCR) Yapım ve bedendeki tüm unsurların açık bir şekilde anlatıldığını ve kontraktör tarafından tam olarak anlaşıldığını garanti etmek için numuneler üretme.

önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) Liste fiyatı.

elektronik veri değişimi (electronic data interchange-EDI) Satış bilgileri, satın alma emirleri ya da standart bir formattaki faturalar gibi ticari belgelerin bilgisayardan bilgisayara iletilmesi.

kariyerde izlenen yol (career path) Bir bireyin edindiği mesleklerin sıralanması.

sabit liste fiyatı (resale price maintenance) Dikey fiyat ayarlama olarak da bilinir; imalatçılar kendi ürünlerinin perakende fiyatlarını kontrol ettikleri zaman ortaya çıkar; yasal olmayan bir uygulamadır.

stoksuz kalma (stockout) Müşteri tarafından istenen stok tutma biriminin o anda mevcut olmaması.

envanterin brüt kâra getirisi (gross margin return on inventory-GMROI) Dolar bazında brüt kâr ile ortalama envanter yatırımı arasındaki ilişkiyi gösteren mali oran.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

estetik yararlar (aesthetic benefits) Duyusal haz, güzellik, duyguların harekete geçirilmesi, yaratıcı ifade ve kimliği içine alır; zevk ve memnuniyet ile sonuçlanır (Fiore & Kimle, 1997).

kariyer ilerlemesi (career advancement) Bir öncekine göre daha yüksek bir kariyere doğru ilerleme.

Satınalma Eğitimi

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.