Yanıcı ve Patlayıcı Ürünlerin ADR Standartları

0

Yanıcı ve Patlayıcı Ürünlerin ADR Standartları

Lojistik Operasyonlar – LOJİSTİK YÖNETİMİ
Yanıcı ve Patlayıcı Ürünlerin ADR Standartlarında Depolanması ve Dağıtımı ile İlgili Bilgilendirme Semineri

Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Taşıma türleri, ADR Mevzuatı, Tehlikeli maddelerde sınıflar ve özellikleri, Tehlikeli madde taşımacılığı ve depolamada uyulması zorunlu kurallar, ADR mevzuatına göre sorumlular ve sorumluların dikkate alması gereken detaylar anlatılacak örnek olaylarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Bunları Biliyor musunuz?

Tehlikeli Madde Taşıma ve depolamasında uyulması gereken kuralları biliyor musunuz ?
Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile depolamada Yasal sorumluluklar nelerdir?
ADR Mevzuatlarının bilinmesinin Türkiyenin de ADR Konvansiyonuna üye olmasıyla tüm Türkiyede uygulanmaya başlanacağını biliyor musunuz?

Eğitimin Amacı:

Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Taşıma türleri, ADR Mevzuatı, Tehlikeli maddelerde sınıflar ve özellikleri, Tehlikeli madde taşımacılığı ve depolamada uyulması zorunlu kurallar, ADR mevzuatına göre sorumlular ve sorumluların dikkate alması gereken detaylar anlatılacak örnek olaylarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.


Eğitimin İçeriği:

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Mevzuat ve Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Gruplandırılması
Tehlikeli Maddelerin Taşınma ve Depolanmasında Temel Kurallar
Araç Taşıma Şekilleri, Araç Çeşitleri
Araç Donanımları ve Özellikleri
Koruma Donanımları
Taşıtların Temizlenmesi
Yükleme ve Aşırı Yükleme
Yükleme, Boşaltma ve Depolama İlkeleri
Depolamaya İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Genel Tehlike Özellikleri
İşaretleme ve Etiketleme
Taşıma Evrakları
Yetkililer ve Sorumlulukları
Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Madde Atıkları ve Türleri
Tehlikeli Kimyasal Atıkların Kontrolüne Yönelik Yönetmelik
Yasalarla Yükümlenilen Hususlar ve Dikkat Edinilmesi Gerekenler
Tehlikeli Kimyasal Atık Kirliliğinin Azaltılması
Tehlikeli Kimyasal Atıkların Arıtılması
Tehlikeli Atık Yönetimine Entegre Yaklaşımlar

Bilgi Formu

Leave A Reply