Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

0

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları yönetimine bütünsel ve stratejik yaklaşımlar, sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik açısından şirketler için büyük önem arz etmektedir. Eğitim, insan kaynakları yönetimine stratejik bağlamda yaklaşımın ilkelerini ve organizasyonel strateji konusunu örnek olaylarla ortaya koymaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramlar, vaka analizleri, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma ve bazı testler

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde ilkesel yaklaşımlar
 • Stratejik Unsurlar
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulamaları ve Temel Bileşenleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Kadrolama ve Planlaması
 • İnsan Kaynakları ve Organizasyon Stratejisinin uyumlanması
 • Etkin Stratejik Uygulamalar

Eğitimin İçeriği

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • İKY ve Vazgeçilemeyen Unsur: Strateji
 • Emir-Komuta Zincirinden Proje Odaklı İK Sistemine Geçiş
 • İK Fikrinde Abartı Var mı?
 • Sorgulanan Alan: Verimlilik ve Çalışma Hayatının Kalitesi
 • Örgütlenme, Ahlaki Çerçevesi ve Organizasyonun Sadeleştirilmesi
 • Çevresel Faktörler: Yasal Mevzuatın Önemi ve Yasal Uyum
 • İK Planlaması : İstihdamın Şartlara Uyumu ve İstihdam Stratejisi
 • Eğitim-Metot ve Sürekli Gelişim
 • İşgörene Kazandırılması Gereken Kimlik, Kariyer Yönetiminin önünde yer alır
 • İş Değerleme, Performans ve Ücret Yönetimi
 • İletişim ve Koordinasyonun Önemi
 • İKnın Yetki Durumu
 • İK Yöneticisi: Rolleri, Görevleri
 • Re-organizasyona hazırlıklı Yönetim Modelleri
 • Çalışma İşlevinde Oryantasyon, Rotasyon ve Yedekleme

Süre: 2 gün, 14 saat

BAŞVURU FORMU

  Leave A Reply