ORAMAK Nedir? Ne demektir?

0

Satınalma Yönetimi Eğitimi

ORAMAK bulmaca anlamı nedir?

ORAMAK nedir? Bulmacalarda, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorularında, bilmece sorularında, posta gazetesi bulmacalarında, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeka bulmacalarında sorulan ORAMAK bulmaca sorusunun cevabı nedir?

ORAMAK nedir? ORAMAK ne anlama gelmektedir?

Çengel bulmaca veya kare bulmacalarında sorulan ORAMAK bulmaca sorusunun açıklaması Ölçüp biçmek. Toprağı kazıp siper yapmak

Arama kelimeleri

 • ORAMAK nedir? Ölçüp biçmek. Toprağı kazıp siper yapmak
 • Bulmacada ORAMAK
 • Bulmaca Sözlüğü ORAMAK
 • Sözlük ORAMAK
 • Bulmaca çözümü ORAMAK Ölçüp biçmek. Toprağı kazıp siper yapmak
 • ORAMAK tanımı Ölçüp biçmek. Toprağı kazıp siper yapmak
 • Bulmaca soruları ORAMAK
 • ORAMAK bulmaca anlamı nedir? Ölçüp biçmek. Toprağı kazıp siper yapmak
 • ORAMAK ne anlama gelmektedir?
 • Kare bulmacada ORAMAK 6 harfli
 • Çengel bulmacada ORAMAK

Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla cevabı FAHİŞ

Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam (Marksist terminolojide toplumun en düşkün kesimine onun adı verilir) cevabı LAZAR

Öldürücü hastalık salgını cevabı ÖLET

Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt, miras, kalıt cevabı TEREKE

Ölmüş hayvan cevabı MÜRT

Ölülerin yakıldığı yer cevabı KREMATORYUM

Ölümden sonra dirilme cevabı BASUBADELMEVT

Ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan, ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka cevabı ISKAT

Ön veya arkaya dönme hareketi cevabı TAKLA

Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi cevabı ABONE

Öncü, önde giden kimse cevabı PİŞDAR

Önemli bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik cevabı ŞEHRAYİN

Önünde sütunların yer aldığı üstü örtülü salon. Eski Yunan mimarlığında, genellikle bir agora içinde yer alan revak cevabı STOA

Örnek veya temel olarak alınan tek biçim cevabı STANDART

Share.

Leave A Reply