bulmaca

KAVİS Nedir? Ne demektir?

KAVİS bulmaca anlamı nedir?

KAVİS nedir? Bulmacalarda, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorularında, bilmece sorularında, posta gazetesi bulmacalarında, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeka bulmacalarında sorulan KAVİS bulmaca sorusunun cevabı nedir?

KAVİS nedir? KAVİS ne anlama gelmektedir?

Çengel bulmaca veya kare bulmacalarında sorulan KAVİS bulmaca sorusunun açıklaması Yay, eğmeç

Arama kelimeleri

 • KAVİS nedir? Yay, eğmeç
 • Bulmacada KAVİS
 • Bulmaca Sözlüğü KAVİS
 • Sözlük KAVİS
 • Bulmaca çözümü KAVİS Yay, eğmeç
 • KAVİS tanımı Yay, eğmeç
 • Bulmaca soruları KAVİS
 • KAVİS bulmaca anlamı nedir? Yay, eğmeç
 • KAVİS ne anlama gelmektedir?
 • Kare bulmacada KAVİS 5 harfli
 • Çengel bulmacada KAVİS

Yaya kaldırımı cevabı TRETUVAR

Yaygara, bağırma cevabı FERYAD

Yaygın olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir koyun türü cevabı İVESİ

Yayılma cevabı TAAMMÜM

Yayımlanan kitap, dergi, gazete vs cevabı YAYIN

Yayla cevabı PLATO

Yaylı çalgılarda yayın süratli olarak çekilip itilmesini belirten müzik icra terimi cevabı TREMOLA

Yaz mevsimi cevabı TABİSTAN

Yazı ve müzikte alışma ve öğrenmek için yapılan çalışma, el çalışması. El alıştırma, ders cevabı MEŞK

Yazılarıyla sürekli olarak başkalarına saldıran yazar cevabı KALEMŞÖR

Yazın cevabı EDEBİYAT

Yazma kitapların sayfa kenarlarını, cilt kapaklarını ve levha yazı çevresini altın yaldızla süsleme sanatı cevabı HALKÂRİ

Yehovaya hamd olsun anlamına gelen ve ayinlerde kullanılan İbranice sözcük cevabı ALELUYA

Yelkenleri bağlamaya yarayan zincir, halat veya palanga cevabı İSKOTA