KAVAZ Nedir? Ne demektir?

0

KAVAZ bulmaca anlamı nedir?

KAVAZ nedir? Bulmaca meraklıları için bulmacalarda, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorularında, bilmece sorularında, posta gazetesi bulmacalarında, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeka bulmacaları veya bulmacada sorulan KAVAZ bulmaca sorusunun cevabı nedir?

KAVAZ nedir? KAVAZ ne anlama gelmektedir?

Çengel bulmaca veya kare bulmacalarında sorulan KAVAZ bulmaca sorusunun açıklaması Halk dilinde semavere verilen ad

Arama kelimeleri

 • KAVAZ nedir? Halk dilinde semavere verilen ad
 • Bulmacada KAVAZ
 • Bulmaca Sözlüğü KAVAZ
 • Sözlük KAVAZ
 • Bulmaca çözümü KAVAZ Halk dilinde semavere verilen ad
 • KAVAZ tanımı Halk dilinde semavere verilen ad
 • Bulmaca soruları KAVAZ
 • KAVAZ bulmaca anlamı nedir? Halk dilinde semavere verilen ad
 • KAVAZ ne anlama gelmektedir?
 • Kare bulmacada KAVAZ 5 harfli
 • Çengel bulmacada KAVAZ

Halk dilinde semizotu cevabı BUHLE(SOĞUKLUK)

Halk dilinde semizotuna verilen ad cevabı PİRPİRİM (PÜRPÜRÜM) (PİRPİRİK)

Halk dilinde serçeye verilen ad. Serçeden biraz büyük, boz renkli ve boynu kırmızılı bir kuş cevabı DARICAN

Halk dilinde sivrisineğe verilen ad cevabı ÇİMİL

Halk dilinde şaka anlamında kullanılan sözcük. Şaka, alay cevabı HORATA

Halk dilinde tarladaki sebzeye verilen ad cevabı AVAR

Halk dilinde ters, aksi cevabı PAHAL

Halk dilinde yabani acı elmaya verilen ad cevabı ACUK

Halk dilinde yenge anlamında kullanılan sözcük cevabı BULA

Halk dilinde, kuşun kursağında biriktirerek yavrusuna verdiği yeme verilen ad cevabı ZUK

Halk edebiyatının en uzun şiir türü. Belli belirsiz tarih olaylarına ve efsane motiflerine dayanılarak halkın hayal gücüyle meydana gelmiş eser, epope. Tarih öncesi dinsel konu ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiire verilen ad cevabı DESTAN

Halk tahminine göre 9-18 Mart arasında görülen kocakarı soğuğu(Berd cevabı Soğuk,Acuz

Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunları karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, halk oylaması, referandum. Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama cevabı PLEBİSİT

Ham incir cevabı TUM

Share.

Leave A Reply