KASİDE Nedir? Ne demektir?

0

KASİDE bulmaca anlamı nedir?

KASİDE nedir? Bulmaca meraklıları için bulmacalarda, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorularında, bilmece sorularında, posta gazetesi bulmacalarında, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeka bulmacaları veya bulmacada sorulan KASİDE bulmaca sorusunun cevabı nedir?

KASİDE nedir? KASİDE ne anlama gelmektedir?

Çengel bulmaca veya kare bulmacalarında sorulan KASİDE bulmaca sorusunun açıklaması On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi

Arama kelimeleri

 • KASİDE nedir? On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
 • Bulmacada KASİDE
 • Bulmaca Sözlüğü KASİDE
 • Sözlük KASİDE
 • Bulmaca çözümü KASİDE On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
 • KASİDE tanımı On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
 • Bulmaca soruları KASİDE
 • KASİDE bulmaca anlamı nedir? On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
 • KASİDE ne anlama gelmektedir?
 • Kare bulmacada KASİDE 6 harfli
 • Çengel bulmacada KASİDE

On beşer pulla ve iki zarla oynanan oyun cevabı TAVLA

On beşinci yüzyıldan başlayarak İtalyada üretilen kalay sırlı seramik cevabı MAJOLİKA

On birinci yüzyılda Anadoluya gelen Türklerin Ağrı dağına yüce dağ anlamında verdikleri ad cevabı ALATAV

On birinci yüzyılın sonundan on üçüncü yüzyılın sonuna değin Fransa, İtalya ve İspanyanın bazı yörelerinde halk dilini kullanarak ürün veren şair-müzisyenlere verilen ad cevabı TRUBADUR

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve Karacaoğlanı andıran şiirleriyle tanınan halk ozanı cevabı DELİBORAN

On iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad cevabı NEK

On sekizinci yüzyılda Hindistanda ortaya çıkan ve Kadıyanilik de denilen dinsel hareket cevabı AHMEDİYE

On yedinci yüzyılda yaşamış, Türk müziğinin en büyük bestecilerinden biri cevabı HAFIZPOST

Onursal cevabı FAHRİ

Oran, orantı, uyma, yakışma cevabı TENASÜP

Ordunun Mesudiye ilçesinde bir yayla cevabı KEYFALAN

Organizmada darbeyle oluşan bozukluk. Dışarıdan bir etkenin yol açtığı fiziksel ya da ruhsal yaraya denir cevabı TRAVMA

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfatın öncülük ettikleri şiir akımının adı cevabı GARİP

Orta Afrika Cumhuriyetinin plaka işareti cevabı RCA

Share.

Leave A Reply