bulmaca

ŞARTLAMAK Nedir? Ne demektir?

ŞARTLAMAK bulmaca anlamı nedir?

ŞARTLAMAK nedir? Bulmacalarda, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorularında, bilmece sorularında, posta gazetesi bulmacalarında, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeka bulmacalarında sorulan ŞARTLAMAK bulmaca sorusunun cevabı nedir?

ŞARTLAMAK nedir? ŞARTLAMAK ne anlama gelmektedir?

Çengel bulmaca veya kare bulmacalarında sorulan ŞARTLAMAK bulmaca sorusunun açıklaması Dinsel kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak

Arama kelimeleri

 • ŞARTLAMAK nedir? Dinsel kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak
 • Bulmacada ŞARTLAMAK
 • Bulmaca Sözlüğü ŞARTLAMAK
 • Sözlük ŞARTLAMAK
 • Bulmaca çözümü ŞARTLAMAK Dinsel kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak
 • ŞARTLAMAK tanımı Dinsel kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak
 • Bulmaca soruları ŞARTLAMAK
 • ŞARTLAMAK bulmaca anlamı nedir? Dinsel kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak
 • ŞARTLAMAK ne anlama gelmektedir?
 • Kare bulmacada ŞARTLAMAK 9 harfli
 • Çengel bulmacada ŞARTLAMAK

Dinsel tören ve kuralları. Ritüel. Mason sırlarının öğretildiği tören cevabı RİT

Dionysosun Latince adı cevabı LİBER

Diploma, sertifika. Bir işi yapabileceğini göstermek üzere kişiye verilen yeterlik belgesi cevabı BRÖVE

Direk donanımları serenli ve seren yelkenli olan arma cevabı KABASORTAARMA

Direkler üzerine yüksekte kurulmuş zahire (tahıl) ambarı cevabı KOÇU

Direnme, ayak direme, üsteleme cevabı ISRAR

Diş diplerinde oluşan kireç tabakası cevabı TARTAR

Dişçi kerpeteni cevabı DAVYA

Dişi ve erkek gametlerin özdeş olduğu eşeyli üreme biçimi cevabı İZOGAMİ

Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra eklenerek yazılan şiir türü cevabı TAHMİS

Divan edebiyatında kasidenin giriş bölümüne verilen ad cevabı NESİB

Divan edebiyatında, dört dizeden oluşan bir şiir türü. Mani biçiminde aruzla yazılmış manzume cevabı TUYUĞ

Divan şiirinde sakiye sesleniş biçiminde yazılmış, içkiyi, içkili eğlencenin türlü yönlerini gerçek ve tasavvuftaki anlamlarıyla konu edinen şiir cevabı SAKİNAME

Diyarbakır yöresine özgü sütle yapılan bir hamur tatlısı cevabı NURİYE