Bordrolama Eğitimi

0

Bordrolama Eğitimi

ÜCRETLENDİRME – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ 
Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI
Personel yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 
 • İŞ KANUNU ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI
 • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
 • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu,
 • Çalışma Süreçlerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma
 • Geçici iş göremezlik,
 • Personele Çalışma belgesi verilmesi,
 • Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları,
 • Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması
 • Savunma alma, ihtar, fesih yazıları, ibraname örnekleri
 • İŞ KANUNU FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMALARI
 • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,
 • ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SAPTANMASI
 • İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
 • İşyerinin Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
 • Çalışmadan Geçen Sürelerinin Belgelenmesi
 • PDKS raporlama ve puantaja aktarılması
 • İŞ KANUNUNUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ
 • Ücretin Tanımı,
 • Ücretin Ödeme Şekli,
 • Ücretin Ödeme Sıklığı,
 • Ücretein Gününde Ödenmemesi,
 • Ücretin Saklı Kısmı,
 • Ücret Hesap Pusulası,
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Genel Tatil Ücreti,
 • Hafta Tatili Ücreti,
 • GELİR VERGİSİ KANUNUNUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ
 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Sayılan Ödemeler,
 • Gerçek Ücret,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar,
 • Sakatlık İndirimi,
 • Asgari Geçim indirimi,
 • SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. KANUNUNUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ
 • Prime Esas Ücretler,
 • Primden İstisna Ödemeler,
 • İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ
 • Prime Esas Ücretler,
 • GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER
 • Gelir Vergisi Oranları,
 • Sakatlık indirimi Tutarları,
 • SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER
 • Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların alt ve üst sınırı,
 • Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları,
 • Asgari Ücret,
 • HESAPLAMALAR
 • Yıllık izin hesaplamaları ,
 • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı ,
 • Fazla çalışma ücret hesabı ,
 • Asgari geçim indirimi ,
 • Kıdem tazminatı hesabı,
 • İhbar tazminatı hesabı,
 • BİLDİRİMLER
 • Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
 • e-Bildirge
 • İş-Kur belgeleri ve Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları
 • İşten çıkış işlemleri
 • İşe İade Belgesi düzenlenmesi
   

Bilgi Formu

Leave A Reply