Operasyonel Kiralamaya Giriş ve Fiyatlaması

0

Operasyonel Kiralamaya Giriş ve Fiyatlaması

Leasing – FİNANS YÖNETİMİ
Operasyonel Leasing yatırım konusu makine ve ekipmanın belli bir dönem için sadece kullanım hakkınıelde etmek amacı ile kiralanması işlemidir. Türkiyede halen yürürlükte bulunan 3226 sayılı Finansal Kiralama kanunu finansal kiralama şirketlerine O/L yapma imkanı vermemektedir. Bununla beraber bu kanun kapsamında yer almayan bazı şirketler, özellikle de otomobilkiralama şirketleri hali hazırda O/L işlemi yapmaktadırlar. Operasyonel Kiralama 2009 yılı başında yürürlüğe girmesi beklenen yeni kanun taslağı ile giderek daha da revaçta olan, örnek bir uygulama niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Ne öğreneceksiniz:
1. Tam tanımı
2. Neden Operasyonel Kiralama ?
3. Operasyonel Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi
4. Ürünü sunmak için gerekli beceriler
5. Kiracı açısından eşsiz faydalar
6. Kiralayan açısından eşsiz faydalar
7. Satıcı Açısından eşsiz faydalar
8. OperasyonelKiralamada farklı kiracı tiplerini anlamak
9. Filo Yönetimi
10. Dönem Sonu Opsiyonları
11. Kalıntı Değer ve Etkileyen Faktörler
12. Kiralama Dökümantasyonu
13. Değişken riskleri yönetmek
14. İlgili ürünler ve fiyatlaması
15. Operasyonel Kiralama Fiyatlaması
16.Kira tablolarının oluşturulması
17. Satın Alma, bakım ve onarım maliyetlerinin fiyatlamaya etkisi
18.Sözleşme sonu opsiyonlarına göre fiyatlama

19.Operasyonel Kiralama & Banka kredisi karşılaştırması

Bilgi Formu

Leave A Reply