Yürek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Yürek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Yürek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Yürek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Yürek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Cesaret, Ciğer, Dil, Gönül, İç, İçeri, Kalp, Karın, Kupa, Mide, Sadır, Sine

Yürek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıCesaret, Ciğer, Dil, Gönül, İç, İçeri, Kalp, Karın, Kupa, Mide, Sadır, Sine

 • Veziriazam eş anlamlısı Sadrazam
 • Kişilik eş anlamlısı Benlik, Şahsiyet
 • Yekten eş anlamlısı Birden, Birdenbire, Derhal
 • Simek eş anlamlısı Ada, Aral, Cezire
 • Dinginlik eş anlamlısı Durgunluk, Sükûnet
 • Zırt Fırt eş anlamlısı Zırt Pırt
 • Esef eş anlamlısı Kaygı, Tasa, Üzüntü
 • Şunca eş anlamlısı Çok, Epey
 • İshal eş anlamlısı Amel, Sürgün
 • Mahir eş anlamlısı Becerikli, Sanatkâr, Usta, Uzman, Yırtıcı
 • Ufacık eş anlamlısı Küçücük
 • Endişe Etmek eş anlamlısı Kaygılanmak, Korkmak
 • Yeksan eş anlamlısı Bir, Düz, Eşit
 • Sabreylemek eş anlamlısı Sabretmek
 • Mutena eş anlamlısı Önemli, Seçkin
 • Çağlar eş anlamlısı Çağlayan
 • İlköğretim eş anlamlısı İlköğrenim, İptidai Tahsil
 • Gayriadi eş anlamlısı Olağanüstü
 • Evirme eş anlamlısı Akis
 • Komutan eş anlamlısı Bey
 • Çeltek eş anlamlısı Uşak, Yardımcı
 • İğne Yapmak eş anlamlısı İğne Vurmak
 • Tıp Kardeşi eş anlamlısı Hasta Bakıcı, Mümerriz
 • Galeyan Etmek eş anlamlısı Coşmak, Kaynamak
 • İvaz Etme eş anlamlısı İkame
 • Salatalık eş anlamlısı Hıyar
 • Erkân eş anlamlısı Yol, Yöntem
 • Tutku eş anlamlısı Hevesli, İhtiras, İhtiraslı, Şevkli
 • Çaba eş anlamlısı Ceht, Gayret, Hız
 • Abaküs eş anlamlısı Mihsap
 • Arazi eş anlamlısı Toprak, Yer
 • Soluklanmak eş anlamlısı Dinlenmek
 • Kundaklamak eş anlamlısı Aldatmak
 • Cumbalak eş anlamlısı Takla
 • Mümerriz eş anlamlısı Hasta Bakıcı, Tıp Kardeşi
 • Çenebaz eş anlamlısı Boşboğaz, Nakkal
 • Aksiyoner eş anlamlısı Hissedar
 • Kuvvetsizlik eş anlamlısı Güçsüzlük
 • Batmak eş anlamlısı Çökmek, Dokunmak, Gark Olmak, İncitmek, Kirlenmek, Sançmak, Yemek, Yok Olmak
 • Yığılışma eş anlamlısı İzdiham
 • Tasa eş anlamlısı Düşünce, Efkâr, Endişe, Gam, Kaygı, Keder, Merak, Üzüntü
 • Yumuşak eş anlamlısı Hafif, Hoş, Müsamahakâr, Sessiz, Tatlı, Uysal
 • Mezhep eş anlamlısı Görüş
 • İrin eş anlamlısı Cerahat
 • Ulusal eş anlamlısı Milli
 • Kaplamak eş anlamlısı Almak, Basmak, Bastırmak, Bürümek, Dolmak, Kuşatmak, Örtmek, Sarmak, Tutmak, Yürümek, Yüzlemek
 • Mırıltı eş anlamlısı Homurtu
 • Zükâm eş anlamlısı Nezle
 • İslam Hukuku eş anlamlısı Fıkıh, Şeriat

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply