Yuh Eş Anlamlısı Nedir?

0

Yuh Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Yuh eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Yuh Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Yuh eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Yuf

Yuh Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıYuf

 • Gün Batısı eş anlamlısı Batı
 • Güzellik Salonu eş anlamlısı Kuaför
 • Sulamak eş anlamlısı Suvarmak
 • Yüklük eş anlamlısı Yük
 • Dublör eş anlamlısı Benzer
 • Başvurmak eş anlamlısı Gezmek, Gitmek, Müracaat Etmek
 • Perçem eş anlamlısı Kâkül, Yele
 • Ajur eş anlamlısı Antika
 • Müzakere eş anlamlısı Görüşme, Konuşma, Mütalaa
 • Dokümanter eş anlamlısı Belgesel
 • Eklem eş anlamlısı Bent, Boğum, Mafsal, Oynak
 • Esin eş anlamlısı İlham
 • Ahit eş anlamlısı Ant, Antlaşma, Devir, Zaman
 • Tutuşmak eş anlamlısı Girişmek, Kızarmak, Yanmak
 • Dözmek eş anlamlısı Katlanmak
 • Kestirim eş anlamlısı Tahmin
 • İştiha eş anlamlısı İştah
 • Saymanlık eş anlamlısı Muhasebe
 • Hiza eş anlamlısı Cerge, Sıra
 • Aborda Etmek eş anlamlısı Yanaşmak
 • Bâtın eş anlamlısı Gizli
 • Tıpkısı eş anlamlısı Aynı, Örnek
 • Halisane eş anlamlısı Samimi
 • Mama eş anlamlısı Abla
 • Pembe eş anlamlısı Gül Renkli, Puşti
 • Yalaka eş anlamlısı Arsız, Dalkavuk, Sırnaşık
 • Güvence eş anlamlısı Garanti, Teminat
 • Nazır eş anlamlısı Bakan
 • Dil Bilimi eş anlamlısı Dilcilik
 • Gereksemek eş anlamlısı Muhtaç Olmak
 • Hareketli eş anlamlısı Aktif, Atak, Canlı, Faal, Kıvrak, Oynak
 • Yükselmek eş anlamlısı Artmak, Çıkmak, Çoğalmak, Fiyat, Parıldamak, Sivrilmek, Yücelmek
 • Çığırmak eş anlamlısı Çağırmak, Seslenmek, Viyaklamak
 • İnsancıl eş anlamlısı İnsanperver
 • Aksülamel eş anlamlısı Tepki
 • Keçi Yolu eş anlamlısı Patika
 • İncelemeden eş anlamlısı Ezbere
 • Kızıllık eş anlamlısı Düzgün, Pudra
 • İmam Suyu eş anlamlısı Rakı
 • Bağımsız eş anlamlısı Hür, Mutlak, Müstakil, Özgür
 • Güdük eş anlamlısı Kısa
 • Üşmek eş anlamlısı Üşüşmek
 • Kişilik eş anlamlısı Benlik, Şahsiyet
 • Müstenkif eş anlamlısı Çekimser
 • Kodes eş anlamlısı Cezaevi
 • Vahi eş anlamlısı Boş, Saçma
 • Mülakat eş anlamlısı Görüşme, Musahabe
 • Alim eş anlamlısı Bilgin
 • Dörtlü eş anlamlısı Murabba

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply