Yöresel Eş Anlamlısı Nedir?

0

Yöresel Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Yöresel eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Yöresel Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Yöresel eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Mevzii, Yerel

Yöresel Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıMevzii, Yerel

 • Amma eş anlamlısı Ama
 • Huzur eş anlamlısı Dinçlik, Faysal, Karşı, Kat, Keyif, Makam, Ön, Rahat, Rahatlık, Sükûnet, Yamaç, Yan
 • Kır eş anlamlısı Beyaz, Çal
 • Peşkeş Etmek eş anlamlısı Peşkeş Çekmek
 • İsticar Etmek eş anlamlısı Kiralamak
 • Tanlamak eş anlamlısı Azarlamak, Paylamak, Şaşmak
 • Mera eş anlamlısı Otlak
 • Çisil eş anlamlısı Patates, Yerelması
 • Aksamayan eş anlamlısı Dakik
 • İshal eş anlamlısı Amel, Sürgün
 • Beceri eş anlamlısı Maharet
 • Kızılgül eş anlamlısı Gül
 • Sevap eş anlamlısı DOĞRU
 • Teşkilatlandırmak eş anlamlısı Örgütlemek
 • Kesinti eş anlamlısı Fasıla, Tutma, Tutulma
 • Minval eş anlamlısı Biçim, Tarz, Yol
 • Cızıktırmak eş anlamlısı Karalamak, Yazmak
 • Ağzı Bozuk eş anlamlısı Küfürbaz
 • Evlek eş anlamlısı Mandal
 • Karabaş eş anlamlısı Rahip
 • Hadise eş anlamlısı Olay, Vaka, Vukuat
 • Gammazlamak eş anlamlısı Çuğullamak, Kötülemek, Satkınlık Etmek
 • Tıkaç eş anlamlısı Tıpa
 • Emin eş anlamlısı Emniyetli
 • Ürküntü eş anlamlısı Vahşet
 • Basınç eş anlamlısı Tazyik
 • İlçebay eş anlamlısı Kaymakam
 • Divane eş anlamlısı Budala, Deli, Kaçık
 • Müşavere eş anlamlısı İstişare
 • Köle eş anlamlısı Bende, Esir, Kul
 • Müslim eş anlamlısı Müslüman
 • Söz Gelişi eş anlamlısı Mesela, Örneğin, Söz Gelimi, Temsil
 • Artist eş anlamlısı Sanatkâr
 • Yarış eş anlamlısı Koşun, Rekabet, Yarışma
 • Toplu İğne eş anlamlısı Sancak
 • Şimdilerde eş anlamlısı Bugünlerde
 • Şahsiyet eş anlamlısı Benlik, Hüviyet, Kişi, Kişilik
 • Kritik eş anlamlısı Ciddi, Eleştiri, Korkulu, Nazik
 • Miskinlik eş anlamlısı Uyuşuk
 • Denizçakısı eş anlamlısı Çakı
 • Arslan eş anlamlısı Aslan
 • Tren Yolu eş anlamlısı Demir Yolu
 • Sayrıl eş anlamlısı Marazi
 • Muvaffakiyet eş anlamlısı Başarı
 • Püsür eş anlamlısı Tembel
 • Karılmak eş anlamlısı Karışmak
 • Fihrist eş anlamlısı Dizin, İçindekiler
 • Beğenmek eş anlamlısı Açmak, Alkışlamak, Bitmek, Onaylamak, Tutmak
 • Yumruk eş anlamlısı Baskı

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply