Yerleşik Eş Anlamlısı Nedir?

0

Yerleşik Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Yerleşik eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Yerleşik Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Yerleşik eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Oturak, Oturmuş

Yerleşik Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıOturak, Oturmuş

 • Beyit eş anlamlısı Ev
 • Yıpranmak eş anlamlısı Aşınmak, Eskimek
 • Har eş anlamlısı Kızgın, Sıcak
 • Ehven eş anlamlısı Ucuz
 • Sadet eş anlamlısı Mevzu
 • Olasılı eş anlamlısı İhtimalî, Muhtemel
 • Kebir eş anlamlısı Büyük, Ulu, Yaşlı
 • Yasak Etmek eş anlamlısı Yasaklamak
 • Tabut eş anlamlısı Sal
 • Uzaklık eş anlamlısı Açıklık, Mesafe
 • Ana Deniz eş anlamlısı Okyanus
 • Çöz eş anlamlısı Bağırsak
 • Kazamat eş anlamlısı Cezaevi
 • Gönülden eş anlamlısı Candan
 • Tastamam eş anlamlısı Tıpatıp
 • Belemek eş anlamlısı Bulamak
 • Filhakika eş anlamlısı Doğrusu, Gerçekten, Hakikaten
 • Aşındırmak eş anlamlısı Kemirmek, Yemek
 • Ayıtmak eş anlamlısı Söylemek
 • Suhulet eş anlamlısı Yumuşaklık
 • İhtiyaç eş anlamlısı Gereksinim
 • Çelimsiz eş anlamlısı Kuru, Sıska, Zayıf
 • Batmış eş anlamlısı Batık
 • Besin eş anlamlısı Azık, Gıda
 • Mukavelename eş anlamlısı Sözleşme
 • Neden eş anlamlısı İllet, Münasebet, Ne, Ne İçin, Niçin, Niye, Sebep
 • Taksim Etmek eş anlamlısı Bölmek, Bölüşmek
 • Yanık eş anlamlısı Dokunaklı, Duygulu, Kebap
 • Nazire eş anlamlısı Söz
 • Saymanlık eş anlamlısı Muhasebe
 • Traksiyon eş anlamlısı Çekim
 • Sahnelemek eş anlamlısı Temaşaya Koymak
 • Benzetme eş anlamlısı Teşbih
 • Obaştanlık eş anlamlısı Sahur
 • Çıkar Yol eş anlamlısı Çare
 • Derhâl eş anlamlısı Çabucak
 • Reddol eş anlamlısı Defol
 • Meyyal eş anlamlısı Eğilmiş, Meyilli
 • Alemdar eş anlamlısı Önder
 • Kargımak eş anlamlısı Lanetlemek
 • Yolmak eş anlamlısı Almak
 • Avunma eş anlamlısı Teselli
 • Vefasızlık eş anlamlısı Hıyanet
 • Zarf eş anlamlısı Kap, Kılıf, Sarma
 • Beleş eş anlamlısı Havayi, Müft, Müfte, Pulsuz
 • Sayıklama eş anlamlısı Hezeyan
 • Dönüş eş anlamlısı Devir
 • Özür eş anlamlısı Af, Geçirim, Kusur, Mazeret
 • Memul Etmek eş anlamlısı Beklemek, Ummak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply