Yaddaş Eş Anlamlısı Nedir?

0

Yaddaş Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Yaddaş eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Yaddaş Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Yaddaş eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Hafıza

Yaddaş Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıHafıza

 • Teklik eş anlamlısı Lira, Tekil
 • Gayrimemnun eş anlamlısı Kırgın, Kızgın, Küskün
 • Deyiş eş anlamlısı İfade, Tabir
 • Hal Hareket eş anlamlısı Gidiş
 • Başöğretmen eş anlamlısı Müdür
 • Vukufsuzluk eş anlamlısı Bilgisizlik
 • Dayanabilen eş anlamlısı Dayanıklı
 • Benlik eş anlamlısı Gurur, Kibir, Kişilik, Şahsiyet
 • Yalabımak eş anlamlısı Işıldamak, Parıldamak, Parlamak
 • Sembol eş anlamlısı Bayrak, Remiz, Simge
 • Hanzo eş anlamlısı Çuşka, Kolhoz, Kıro
 • Beraberinde eş anlamlısı Birlikte
 • Sahip Olmak eş anlamlısı Kazanmak, Sağlamak, Yapmak
 • Vezinli eş anlamlısı Ölçülü
 • Tüydürmek eş anlamlısı Aşırmak, Çalmak
 • Kumpir eş anlamlısı Patates
 • Geçerlilik eş anlamlısı Hüküm
 • Natür eş anlamlısı Doğa
 • Namazlık eş anlamlısı Seccade
 • Çalıştırıcı eş anlamlısı Koç
 • Andaç eş anlamlısı Anı, Hatıra, Yadigâr
 • Hacet Yeri eş anlamlısı Tuvalet
 • Soymak eş anlamlısı Çıkarmak, Garet Etmek, Vurmak, Yüzmek
 • Sıkılamak eş anlamlısı Zorlamak
 • Eğlence eş anlamlısı Âlem, Cümbüş, Düğün, Meze, Sefa, Sefahat, Zevk
 • Kıyamet eş anlamlısı Afet
 • Güvenli eş anlamlısı Emin, Emniyetli
 • Açık Saçık eş anlamlısı Edepsiz, Müstehcen
 • Öldürürcesine eş anlamlısı Öldüresiye
 • Yıkkın eş anlamlısı Harap
 • Uğruna eş anlamlısı İçin
 • Meri eş anlamlısı Geçerli
 • Amelî eş anlamlısı Elverişli, Kestirme, Kolay, Uygun
 • Çelimsiz eş anlamlısı Kuru, Sıska, Zayıf
 • Bitişik eş anlamlısı Komşu
 • Ölü Salı eş anlamlısı Teneşir
 • Hayıf eş anlamlısı Haksızlık
 • Kabullenmek eş anlamlısı Benimsemek
 • Bönlük eş anlamlısı Saflık
 • Güvenilen eş anlamlısı Güvenilir
 • Mücre eş anlamlısı Mahfaza
 • Güçsüzleşmek eş anlamlısı Tükenmek
 • Muasır Olmayan eş anlamlısı Çağ Dışı
 • Faaliyetler eş anlamlısı Ameliyat
 • Etken eş anlamlısı Aktif, Faktör, Malum, Müessir
 • Top eş anlamlısı Tamamen, Tomar, Toparlak
 • Birdenbire eş anlamlısı Ani, Aniden, Ansızın, Gafleten, Yekten
 • Dizin eş anlamlısı Fihrist
 • Tabip eş anlamlısı Doktor, Hekim, Sagan

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply