Tekrarlanmış Eş Anlamlısı Nedir?

0

Tekrarlanmış Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Tekrarlanmış eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Tekrarlanmış Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Tekrarlanmış eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Mükerrer

Tekrarlanmış Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıMükerrer

 • İpucu eş anlamlısı Emare, İz
 • Gün Doğusu eş anlamlısı Doğu
 • Diriğ Etmek eş anlamlısı Esirgemek
 • Zırıldanmak eş anlamlısı Zırıldamak
 • Kısmık eş anlamlısı Cimri
 • Örtmece eş anlamlısı Kandırma
 • Salip eş anlamlısı Haç
 • Çiftçi eş anlamlısı Ekinci, Rençper
 • Dördül eş anlamlısı Kare, Rubai
 • Mutlak eş anlamlısı Bağımsız, Kesin, Kesinlikle, Muhakkak, Salt
 • Tef eş anlamlısı Kaval
 • Bunluk eş anlamlısı Buhran, Bunalım, Sıkıntı
 • Yuvalamak eş anlamlısı Dürmek
 • Herif eş anlamlısı Adam
 • Ucuzlaştırma eş anlamlısı İndirim, Tenzilat
 • Mizaç eş anlamlısı Hasiyet, Huy, Karakter, Sağlık, Tabiat, Yaradılış
 • Yükseklik eş anlamlısı İrtifa, Yükselti
 • Gündem eş anlamlısı Gün Tertibi
 • Gelişmek eş anlamlısı İlerlemek, İnkişaf Etmek, Palazlanmak, Parıldamak, Serpilmek, Şişmanlamak, Yetişmek
 • Zihniyet eş anlamlısı Kafa
 • Mezbaha eş anlamlısı Sallakhane
 • Konuk Olmak eş anlamlısı Konmak
 • Namus eş anlamlısı Doğruluk, İffet
 • Açınmak eş anlamlısı Gelişmek, İnkişaf Etmek
 • Dengelem eş anlamlısı Bilanço
 • Tasannu eş anlamlısı Yapmacık
 • Sağlamlık eş anlamlısı Metanet
 • Sözlü eş anlamlısı Namzet, Yavuklu
 • Absürt eş anlamlısı Saçma
 • Cevaz eş anlamlısı İzin, Müsaade
 • Bulmaca eş anlamlısı Bilmece
 • Refetmek eş anlamlısı Gidermek
 • Bunalmak eş anlamlısı Daralmak, Darıkmak, Sıkılmak
 • Deneysel eş anlamlısı Tecrübi
 • Heyecanlanmak eş anlamlısı Alevlenmek, Coşmak, Kaynamak
 • Girgin eş anlamlısı Pişkin
 • Mahmurlaşmak eş anlamlısı Süzülmek
 • Gecikme eş anlamlısı Rötar
 • Protez eş anlamlısı Takma
 • Dergâh eş anlamlısı Tekke
 • Sutaş eş anlamlısı Su
 • Savurganlık eş anlamlısı İsraf
 • Fidyeinecat eş anlamlısı Fidye
 • Mert eş anlamlısı Er, Erkek, Harbi, Yiğit
 • İhanet eş anlamlısı Hıyanet
 • Başağrısı eş anlamlısı Sıkıntı
 • Nasılsa eş anlamlısı Elbette
 • Demir Kazık eş anlamlısı Kutup Yıldızı
 • Bozdurtmak eş anlamlısı Bozdurmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply