Tedai Eş Anlamlısı Nedir?

0

Tedai Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Tedai eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Tedai Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Tedai eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Çağrışım

Tedai Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıÇağrışım

 • Tabl eş anlamlısı Davul
 • Süsler eş anlamlısı Tezyinat
 • Meftuh eş anlamlısı Açık, Bâz
 • Korucu eş anlamlısı Meşebeyi
 • Durgunlaşmak eş anlamlısı Sakinleşmek
 • Kanaatlendirici eş anlamlısı Tatminkâr
 • Karar eş anlamlısı Hüküm, Rey, Tartı, Yargı
 • Tevzi eş anlamlısı Tevziat, Yaydırma, Yayma
 • Birleşik eş anlamlısı Bir, Mürekkep
 • Lain eş anlamlısı Melun
 • Katalog eş anlamlısı Fihrist, Yayınevi
 • Sinir eş anlamlısı Öfke
 • Enformasyon eş anlamlısı Haberleşme
 • Telesmek eş anlamlısı Acele Etmek, Aşıkmak
 • Döner Sermaye eş anlamlısı Döner
 • Doyumluk eş anlamlısı Yağma
 • Bileşik eş anlamlısı Mürekkep
 • Esermek eş anlamlısı Bakmak, Beslemek
 • Tartı eş anlamlısı Karar, Oran, Ölçü, Vezin
 • Umutsuzluk eş anlamlısı Ümitsizlik
 • Hicret eş anlamlısı Göç
 • Müft eş anlamlısı Bedava, Beleş
 • Semer eş anlamlısı Palan
 • İlginç eş anlamlısı Enteresan, Meraklı
 • İşkence eş anlamlısı Azap
 • Dekoratif eş anlamlısı Göstermelik
 • Çekişme eş anlamlısı Cenk, Hırgür, Mübareze
 • Fecaat eş anlamlısı Facia, Musibet
 • Resul eş anlamlısı Haberci
 • Strüktür eş anlamlısı Yapı
 • Yeksan eş anlamlısı Bir, Düz, Eşit
 • Sonbahar eş anlamlısı Güz, Payiz
 • Nemlenmek eş anlamlısı Yaşarmak
 • Özverili eş anlamlısı Fedakâr
 • Benzemek eş anlamlısı Çalmak, Dönmek, Göstermek, Kaçmak, Kesilmek, Okşamak, Yaklaşmak
 • Uydurulmuş eş anlamlısı Uydurma
 • Çarpık Çurpuk eş anlamlısı Basit, Değersiz
 • Sakınmadan eş anlamlısı Pervasız
 • Tren eş anlamlısı Katar, Şimendifer
 • Havsala eş anlamlısı Leğen
 • Festival eş anlamlısı Şenlik
 • Bahçıvan eş anlamlısı Bağban
 • Gergi eş anlamlısı Perde
 • Meal eş anlamlısı Anlam, Kavram, Mefhum, Netice, Sonuç
 • Ön Söz eş anlamlısı Mukaddime
 • Hol eş anlamlısı Sofa
 • Nazır eş anlamlısı Karşı
 • Ödememek eş anlamlısı Yemek
 • Palazlaşmak eş anlamlısı Büyümek, Gelişmek

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply