Talimatname Eş Anlamlısı Nedir?

0

Talimatname Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Talimatname eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Talimatname Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Talimatname eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Yönetmelik

Talimatname Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıYönetmelik

 • Gözü Tok eş anlamlısı Tokgözlü
 • Yakalık eş anlamlısı Yaka
 • Direnme eş anlamlısı Mukavemet
 • Turşumak eş anlamlısı Ekşimek
 • Vergici eş anlamlısı Tahsildar
 • Yanlışlık eş anlamlısı Cürüm, Hata
 • Geçerli Olmak eş anlamlısı Konuşmak
 • Kilit eş anlamlısı Açar, Anahtar
 • Diri Diri eş anlamlısı Taptaze
 • Yırtık eş anlamlısı Patlak, Pejmürde
 • Solungaç eş anlamlısı Galsame
 • Üçkâğıtçı eş anlamlısı Kartbasan, Kumarbaz, Leylaç
 • Yaylak eş anlamlısı Otlak
 • Takibat eş anlamlısı Kovuşturma
 • Gurlamak eş anlamlısı Guruldamak
 • Zıpzıp eş anlamlısı Bilye
 • Pekmen eş anlamlısı Milyon
 • Düzenlemek eş anlamlısı Açmak, Dizmek, Hazırlamak, Yapmak
 • Skolastik eş anlamlısı Eski
 • Özek eş anlamlısı Koçan, Merkez
 • Alçıtaşı eş anlamlısı Jips
 • İçki eş anlamlısı Cam, İçecek, İspirto, Tütsü
 • Haç eş anlamlısı Put
 • Ambalaj eş anlamlısı Bağlama
 • Muhtelit eş anlamlısı Karma
 • Gülmeli eş anlamlısı Mizahi
 • Bilimsel eş anlamlısı İlmi, İlmî
 • Arıza eş anlamlısı Engebe, Kusur
 • Car eş anlamlısı İlan, Zar
 • İratçıl eş anlamlısı Müşkülpesent
 • Bayrak Ağacı eş anlamlısı Gönder
 • Evlenmemiş eş anlamlısı Mücerret
 • Donanım eş anlamlısı Tesisat
 • Cumbalak eş anlamlısı Takla
 • Aza eş anlamlısı Organ, Uzuv, Üye
 • Subay eş anlamlısı Bekâr, Zabit
 • Tevziat eş anlamlısı Tevzi
 • Deva eş anlamlısı Çare, İlaç
 • Kudret eş anlamlısı Güç, İktidar, Ker, Yetenek
 • Atlama Beygiri eş anlamlısı Beygir
 • Yalama Olmak eş anlamlısı Aşınmak
 • Naz Etmek eş anlamlısı Kırıtmak, Nazlanmak
 • Tacilî Yardım eş anlamlısı İlk Yardım
 • Alaşım eş anlamlısı Halita
 • Delme eş anlamlısı Yelek
 • Romantik eş anlamlısı Duygusal
 • Bunalım eş anlamlısı Buhran, Kriz
 • Işıksız eş anlamlısı Karanlık
 • Yılgı eş anlamlısı Dehşet

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply