Suiistifade Eş Anlamlısı Nedir?

0

Suiistifade Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Suiistifade eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Suiistifade Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Suiistifade eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Suistimal

Suiistifade Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıSuistimal

 • Esasi eş anlamlısı Esas
 • Ödlek eş anlamlısı Korkak
 • Çerge eş anlamlısı Çadır
 • Meteorit eş anlamlısı Gök Taşı
 • Sevimli eş anlamlısı Babacan, Can, Maskara, Munis, Şad, Şirin, Yavuklu
 • Tıpkısının Aynısı eş anlamlısı Tıpatıp
 • Senger eş anlamlısı Siper
 • Çaput eş anlamlısı Bez, Cındır, Eski, Paçavra
 • Takdiriilahî eş anlamlısı Yazgı
 • Zat eş anlamlısı Adam, Kendi, Kişi, Nesne, Öz, Şahıs, Şey
 • Godoş eş anlamlısı Pezevenk
 • Ziraat eş anlamlısı Ekincilik, Tarım
 • Gariban eş anlamlısı Biçare, Garip, Kimsesiz, Zavallı
 • Şevkli eş anlamlısı Tutku
 • Yüz eş anlamlısı Beniz, Bet, Çehre, Kap, Kopya, Satıh, Sima, Surat, Suret, Taraf, Utanma, Üzeri, Yan, Yüzey
 • Nedret eş anlamlısı Azlık
 • Kamp eş anlamlısı Düşerge
 • Islakkarga eş anlamlısı Çekingen, Ürkek
 • Yönelik eş anlamlısı Müteveccih
 • Tecemmu eş anlamlısı Yığınak
 • Acınmak eş anlamlısı Hayıflanmak
 • Acelecilik eş anlamlısı Aldıraşlık, Telaş
 • Terütaze eş anlamlısı Körpe
 • Şey eş anlamlısı Madde, Nesne, Zat
 • Daraç eş anlamlısı Dar
 • İdare Etmek eş anlamlısı Çevirmek, Kurtarmak, Örtbas Etmek, Yetişmek, Yetmek, Yönetmek
 • Eğitim eş anlamlısı Terbiye
 • Ziyalı eş anlamlısı Aydın, Aydınlık, Münevver
 • Caize eş anlamlısı Azık
 • Doğma eş anlamlısı Mevlit
 • Müft eş anlamlısı Bedava, Beleş
 • Mashara eş anlamlısı Alay
 • Parafin eş anlamlısı Beyaz
 • Uşak eş anlamlısı Çocuk, Hizmetçi, Hizmetkâr, Kullukçu, Nöker, Tayfa
 • Fatih eş anlamlısı Açık, Ruşen
 • Baliğ Olmak eş anlamlısı Erişmek, Ulaşmak
 • Hizmet Etmek eş anlamlısı Çalışmak
 • Şavkımak eş anlamlısı Parlamak
 • Teşekkürname eş anlamlısı Teşekkür
 • Kurt eş anlamlısı Canavar, Kurnaz
 • Mahdutlaştırmak eş anlamlısı Kısıtlamak, Sınırlamak
 • Azık eş anlamlısı Besin, Kumanya, Rızık
 • Yele eş anlamlısı Perçem
 • Angıç eş anlamlısı Kanat
 • Övmek eş anlamlısı Cilalamak, Methetmek, Tariflemek
 • İnkâr eş anlamlısı Olumsuz
 • Özlem eş anlamlısı Hasret
 • Suspus Olmak eş anlamlısı Sinmek
 • Yayınevi eş anlamlısı Neşriyat

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply