Soruşturma Eş Anlamlısı Nedir?

0

Soruşturma Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Soruşturma eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Soruşturma Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Soruşturma eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Anket, Tahkikat

Soruşturma Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıAnket, Tahkikat

 • Hamı eş anlamlısı Topyekûn, Tüm
 • Gülük eş anlamlısı Hindi
 • Celse eş anlamlısı İclas, Oturum
 • Bacı Oğlu eş anlamlısı Yeğen
 • Tamam Olmak eş anlamlısı Tamamlanmak
 • Şiddet eş anlamlısı Hız, Hüküm, Kuvvet
 • Espressivo eş anlamlısı Duygulu, İçten
 • Bitki eş anlamlısı Nebat
 • Cızıldamak eş anlamlısı Cızırdamak
 • Türedi eş anlamlısı Zıpçıktı
 • Erkân eş anlamlısı Yol, Yöntem
 • Tınaz eş anlamlısı Yığın
 • Tezvirat eş anlamlısı Böhtan, İftira
 • Mevki Tutmak eş anlamlısı Mevzilenmek
 • Suskun eş anlamlısı Sessiz
 • Spekülasyon eş anlamlısı Kurgu, Vurgun
 • Güncellik eş anlamlısı Aktüalite, Aktüellik
 • Hasta eş anlamlısı Parasız, Pestil, Rahatsız, Züğürt
 • Firar eş anlamlısı Kaçış
 • Faysal eş anlamlısı Huzur, Sabır, Sükûnet, Tahammül
 • Elden eş anlamlısı Doğrudan, Hemen
 • Gâh eş anlamlısı Bazen, Kâh
 • Esef Etmek eş anlamlısı Hayıflanmak
 • Söyleşi eş anlamlısı Hasbihal, Musahabe, Sohbet
 • Patırtı eş anlamlısı Gürültü, Hengâme, Şamata
 • Kovculuklar eş anlamlısı Tezvirat
 • Musannif eş anlamlısı Yazar
 • Nine eş anlamlısı Babaanne, Büyük Anne, Büyükanne, Ebe, Nene
 • Sınaat eş anlamlısı Zanaat
 • Müstacel eş anlamlısı Acele
 • Maraza eş anlamlısı Çekişme, Kavga
 • Doğrulmak eş anlamlısı Kalkınmak, Kalkmak, Yönelmek
 • Niçe eş anlamlısı Kaç
 • Güvenmek eş anlamlısı Dayanmak, İnanmak, İtibar Etmek
 • Sürmek eş anlamlısı Bitmek, Çekmek, Çıkmak, Dökmek, Gitmek, Salmak, Serpmek, Sevk Etmek, Vurmak, Yaşamak, Yeşermek
 • Dursuz Duraksız eş anlamlısı Durmadan
 • Yüksek Sosyete eş anlamlısı Cemiyet
 • Mil eş anlamlısı Balçık
 • Ahali eş anlamlısı El, Halk, Nüfus
 • Kıskançlık Etmek eş anlamlısı Kıskanmak
 • Sürümü Olmak eş anlamlısı Geçmek
 • Varlık eş anlamlısı Hayat, Mal, Mevcudiyet, Mülk, Ömür, Para, Sermaye, Üzeri, Vücut
 • İspit eş anlamlısı Jant
 • Katışık eş anlamlısı Harç, Karışık, Karma, Melez
 • İçtenlikle eş anlamlısı Candan, Halisane, Yürekten
 • Halk Oylaması eş anlamlısı Halk Oyu, Referandum
 • Esinlenmek eş anlamlısı İlham Almak
 • Zamin eş anlamlısı Kefil
 • Asilik Etmek eş anlamlısı Başkaldırmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply