Prediksiyon Eş Anlamlısı Nedir?

0

Prediksiyon Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Prediksiyon eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Prediksiyon Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Prediksiyon eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Kehanet

Prediksiyon Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıKehanet

 • Cadılamak eş anlamlısı Büyülemek
 • Kedi eş anlamlısı Göcen, Pişik
 • Arzu Etmek eş anlamlısı Dilemek
 • Zavallı eş anlamlısı Âciz, Biçare, Fakir, Fukara, Gariban, Garip, Miskin, Perişan
 • Eğilimli eş anlamlısı İstekli, Meyyal
 • Hulul eş anlamlısı Gelme
 • Emin eş anlamlısı Emniyetli
 • Yüreksiz eş anlamlısı Ödlek
 • Kakmak eş anlamlısı İtmek, Vurmak
 • Mırt Vurmak eş anlamlısı Sohbet Etmek
 • Adapte Olmak eş anlamlısı Uymak
 • İtici eş anlamlısı Soğuk
 • Âdemoğlu eş anlamlısı İnsan, İnsanoğlu
 • Manivela eş anlamlısı Kaldıraç
 • Salınmak eş anlamlısı Konmak
 • Yüze Gülmek eş anlamlısı Yılışmak
 • Yontu eş anlamlısı Heykel
 • Büyükanne eş anlamlısı Nene, Nine
 • Alçıtaşı eş anlamlısı Jips
 • Taraça eş anlamlısı Seki, Teras
 • Bari eş anlamlısı Keşke
 • Aklıselim eş anlamlısı Sağduyu
 • Anlaşılmak eş anlamlısı Yansımak
 • Kadar eş anlamlısı Değin, Dek, Derece, Gibi
 • Cümle eş anlamlısı Bütün, Cemi, Hep, Herkes, Sistem, Tümce
 • Savsaklamak eş anlamlısı Ertelemek, Lengitmek, Sallamak, Uğunmak
 • Okkalamak eş anlamlısı Pohpohlamak
 • Sermaye eş anlamlısı Kapital, Konu, Servet, Varlık
 • Saklık eş anlamlısı Teyakkuz
 • Mösyö eş anlamlısı Bay
 • Güdük eş anlamlısı Kısa
 • Bitişik eş anlamlısı Komşu
 • Bambaşka eş anlamlısı Değişik, Farklı
 • Hiddetlenmek eş anlamlısı Kızmak, Öfkelenmek
 • Korunmak eş anlamlısı Sakınmak, Sığınmak
 • Tavır eş anlamlısı Davranış, Durum, Eda, Hâl, Tutum, Vaziyet
 • Dişisel eş anlamlısı Şuh
 • Ateş eş anlamlısı Acı, Coşkunluk, Hınç, Hırs, Od, Öfke, Tehlike
 • İzdiham eş anlamlısı Kalabalık
 • Soğuk eş anlamlısı Dargın, İtici, Şekerrenk
 • Eğe eş anlamlısı Kaburga
 • Çökelek eş anlamlısı Kesik, Tortu
 • İzah Etmek eş anlamlısı Açıklamak, Düşündürmek, İzah Vermek, Tavzih Vermek
 • Hayli eş anlamlısı Birçok, Çok, Epey
 • Kalem Efendisi eş anlamlısı Kâtip
 • Bulaşmak eş anlamlısı Çatmak, Çıkmak, Girmek, Sataşmak, Sirayet Etmek, Sıvışmak
 • Geri eş anlamlısı Aptal, Arka, Art, Geçmiş, Geri Kalmış, Mazi, Son, Sonuç
 • Dîk eş anlamlısı Horoz
 • Havlu eş anlamlısı Silgi

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply