Orantılı Eş Anlamlısı Nedir?

0

Orantılı Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Orantılı eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Orantılı Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Orantılı eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Uygun

Orantılı Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıUygun

 • Köydeş eş anlamlısı Köylü
 • Öte eş anlamlısı Çok, O Taraf, Üst
 • Perdahlamak eş anlamlısı Küfretmek, Sövmek
 • Şeş eş anlamlısı Altı
 • Asır eş anlamlısı Çağ, Yüzyıl
 • Miskin eş anlamlısı Âciz, Zavallı
 • Rüya eş anlamlısı Düş, Hayal, Umut
 • Payansız eş anlamlısı Sonsuz
 • Erke eş anlamlısı Işık, Kudret
 • Göyük eş anlamlısı Yanık
 • Keyfiyetsiz eş anlamlısı Derme Çatma, Hakir
 • Ödevcil eş anlamlısı Vazifeşinas
 • Abitleşme eş anlamlısı Zahitleşme
 • Vadi eş anlamlısı Alan, Tarz, Yol
 • Demo eş anlamlısı Gösteri
 • Anımsamak eş anlamlısı Hatırlamak
 • Candan eş anlamlısı İçten, Samimi, Yürekten
 • İğne Yapmak eş anlamlısı İğne Vurmak
 • Gerilim eş anlamlısı Tansiyon
 • Katkısız eş anlamlısı Saf, Tam
 • İnkılap eş anlamlısı Devrim, Islahat, İyileştirme, Reform
 • İstikamet eş anlamlısı Rota, Yön
 • Mücadele eş anlamlısı Mübareze, Savaş, Uğraş
 • Buhar Olmak eş anlamlısı Kaybolmak, Yok Olmak
 • Pisi Pisine eş anlamlısı Boşuna
 • Oyulgalanmak eş anlamlısı Birikmek
 • Dağ eş anlamlısı Acı, Nişan
 • İhtiyar eş anlamlısı Karı, Koca, Moruk, Pir, Seçme, Yaşlı
 • Nüfuzkâr eş anlamlısı Güçlü
 • Twerkçü eş anlamlısı Şevekeci
 • Umum eş anlamlısı Ahali, Bütün, Halk, Herkes, Kamu, Tüm
 • Tutarak eş anlamlısı Sara
 • Mahfaza eş anlamlısı Mücre, Sandıkça
 • Ezkaza eş anlamlısı Kazara
 • İstismar Etmek eş anlamlısı İşletmek, Kullanmak, Sömürmek
 • Hoşgörü eş anlamlısı Dözüm, Müsamaha, Tolerans
 • Savuşmak eş anlamlısı Ekmek, İyileşmek, Kaçmak
 • Sıyırmak eş anlamlısı Düşürmek, Kaldırmak
 • Yapılanmak eş anlamlısı Oluşmak
 • Atölye eş anlamlısı İşlik
 • Mahveden eş anlamlısı Tüketici
 • Nâkil eş anlamlısı İletken
 • Tekerlenmek eş anlamlısı Dönmek
 • Afişe Etmek eş anlamlısı Açıklamak
 • Petuh eş anlamlısı İbne
 • Bezemek eş anlamlısı Süslemek
 • Zorlayış eş anlamlısı Cebir
 • Dahil eş anlamlısı İç
 • İffet eş anlamlısı Namus

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply