Olumlu Eş Anlamlısı Nedir?

0

Olumlu Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Olumlu eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Olumlu Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Olumlu eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Müspet, Tasdik

Olumlu Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıMüspet, Tasdik

 • Rimel eş anlamlısı Maskara
 • Atkı eş anlamlısı Eşarp, Kaşkol
 • Oldukça eş anlamlısı Bayağı, Epey, Nispeten
 • İzaz Etmek eş anlamlısı Ağırlamak
 • Vakit Kaybetmeden eş anlamlısı Hemen
 • Tevazu eş anlamlısı Alçak Gönüllülük
 • Gazaplanmak eş anlamlısı Kızmak, Öfkelenmek
 • Çöğdürmek eş anlamlısı İşemek
 • Sıyanet Etmek eş anlamlısı Korumak
 • Korkulu eş anlamlısı Ağır, Kritik, Netameli, Tehlikeli, Vahim
 • Umma eş anlamlısı Ümit
 • Müsamaha eş anlamlısı Hoşgörü, Yumuşaklık
 • Sebze Nevi eş anlamlısı Pırasa
 • Baba Yarısı eş anlamlısı Amca
 • Titremek eş anlamlısı Sallanmak, Zangırdamak
 • Uruk Uşak eş anlamlısı Çoluk Çocuk
 • Etüt Etmek eş anlamlısı Araştırmak, İncelemek
 • Çekim eş anlamlısı Cazibe, Cezbetme, Tasriflenme
 • Edep eş anlamlısı İncelik, Terbiye
 • Yazışma eş anlamlısı Haberleşme, Muhabere
 • Şaşırmak eş anlamlısı Sapıtmak, Şaşalamak, Şaşmak, Tanlamak
 • Gaza eş anlamlısı Cihat
 • Gestalt eş anlamlısı Biçim, Boy, Durum, Yapı
 • Sili eş anlamlısı Arı, Temiz
 • Gece Kuşu eş anlamlısı Yarasa
 • Kambur Zambur eş anlamlısı Kambur
 • Tanrı eş anlamlısı Hak, İlah, Yaradan
 • Küskün eş anlamlısı Dargın
 • Salgılamak eş anlamlısı Yapmak
 • Hırsızlamak eş anlamlısı Çalmak
 • Yanlışsız eş anlamlısı Dürüst
 • İstihbar Etmek eş anlamlısı Duymak, Öğrenmek
 • Menus eş anlamlısı Alışık
 • Dünya eş anlamlısı Âlem, Camia, Cihan, Çevre, Devran, Dış, Diyar, Herkes, Kâinat, Küre, Ortam, Yer, Yeryüzü, Yüre, Zemin
 • Safiyet eş anlamlısı Saflık
 • Şişko eş anlamlısı Dolgun, Şişman, Toplu
 • Nadan eş anlamlısı Bilgisiz, Cahil, Kaba, Kötü
 • Ayıklama eş anlamlısı Tasfiye
 • Yüze Gülmek eş anlamlısı Yılışmak
 • Selemci eş anlamlısı Tefeci
 • İcap Etmek eş anlamlısı Gerekmek
 • Çıyan eş anlamlısı Hain
 • Lup eş anlamlısı Büyüteç
 • Apa eş anlamlısı Abla, Anne, Üstlük
 • Tutumsuz eş anlamlısı Müsrif, Savruk, Savurgan
 • Havalanmak eş anlamlısı Kalkmak
 • Eğe eş anlamlısı Kaburga
 • Övünç eş anlamlısı Fahir, İftihar, Kıvanç
 • Cinlenmek eş anlamlısı Öfkelenmek

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply