Namus Borcu Eş Anlamlısı Nedir?

0

Namus Borcu Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Namus Borcu eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Namus Borcu Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Namus Borcu eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Borç

Namus Borcu Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıBorç

  • Engel Olmak eş anlamlısı Alıkoymak, Çelmek, Göğüslemek, Menetmek, Önlemek
  • Lavabo eş anlamlısı Ayakyolu, Hela, Musluk, Tuvalet, Yüznumara
  • Tedavülde Olmak eş anlamlısı Geçmek
  • Kaplamak eş anlamlısı Almak, Basmak, Bastırmak, Bürümek, Dolmak, Kuşatmak, Örtmek, Sarmak, Tutmak, Yürümek, Yüzlemek
  • Yapan eş anlamlısı Fail
  • Konukçu eş anlamlısı Mihmandar
  • Misk eş anlamlısı Mis
  • Üretmek eş anlamlısı Çıkarmak, Yapmak
  • Çisemek eş anlamlısı Çiselemek
  • Karı eş anlamlısı Aile, Avrat, Bayan, Eş, Familya, Harem, Hayat Yoldaşı, İhtiyar, Kadın, Yaşlı, Zevce
  • Rest Çekmek eş anlamlısı Meydan Okumak
  • Kaynakça eş anlamlısı Kaynaklar, Kitabiyat
  • Format eş anlamlısı Biçim, Boyut
  • Köklü eş anlamlısı Kökten
  • Samimilik eş anlamlısı İçtenlik, Samimiyet
  • Mızırdanmak eş anlamlısı Sızıldanmak
  • İskonto eş anlamlısı İndirim
  • Başkaldırma eş anlamlısı Başkaldırı, Mukabele
  • Derakap eş anlamlısı Çabucak
  • Dağ eş anlamlısı Acı, Nişan
  • Pertavsız eş anlamlısı Büyüteç
  • Kitapsız eş anlamlısı Zalim
  • Yayvan eş anlamlısı Yayık
  • Kişisel eş anlamlısı Şahsi
  • Yansımak eş anlamlısı Aksetmek, Ulaşmak, Vurmak
  • Yaramaz eş anlamlısı Çapkın, Haylaz, Hınzır
  • Iztırari eş anlamlısı Zorunlu
  • Bocalamak eş anlamlısı Karıkmak, Şaşmak
  • Memleketler Arası eş anlamlısı Uluslararası
  • Ustalık eş anlamlısı Ehliyet, İş, Maharet, Marifet
  • Akıllanmak eş anlamlısı Uslanmak
  • Bezgi eş anlamlısı Bezek, Süs
  • Yardımcı eş anlamlısı Muavin, Orunbasar, Yamak, Yâr, Yaver
  • Eğrim eş anlamlısı Eğri, Girdap
  • Tepkili Uçak eş anlamlısı Jet
  • Kamet eş anlamlısı Boy, Endam
  • Akva eş anlamlısı Kuvvetli, Sağlam
  • Üzmek eş anlamlısı İncitmek, Sıkmak, Yormak
  • Yıldız Falcısı eş anlamlısı Müneccim
  • Esenlik eş anlamlısı Afiyet, Sağlık, Selamet, Sıhhat
  • Boşamak eş anlamlısı Bırakmak
  • Işıldayan eş anlamlısı Parlak
  • Kıvançla eş anlamlısı Memnuniyetle
  • Bunaltmak eş anlamlısı Boğmak, Sıkmak
  • Sığınmak eş anlamlısı Barınmak
  • Şehadet Parmağı eş anlamlısı İşaret Parmağı
  • Selvi eş anlamlısı Servi
  • Kargıma eş anlamlısı Lanet, Telin
  • Geriz eş anlamlısı Lağım

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply