Murakabe Eş Anlamlısı Nedir?

0

Murakabe Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Murakabe eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Murakabe Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Murakabe eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Nezaret, Teftiş

Murakabe Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıNezaret, Teftiş

 • Karakterize Etmek eş anlamlısı Nitelemek
 • Onulmaz eş anlamlısı Çaresiz
 • Çerge eş anlamlısı Çadır
 • Orunbasar eş anlamlısı Muavin, Vekil, Yardımcı
 • Cüretli eş anlamlısı Pervasız, Yürekli
 • Ofans eş anlamlısı Atak
 • Gözyaşı eş anlamlısı Yaş
 • Patavatsızlık eş anlamlısı Gaf
 • Koklamak eş anlamlısı Kokmak
 • Öbür eş anlamlısı Başka, Diğer, Öteki, Özge
 • Bile eş anlamlısı Birlikte, Da, Dahi, Hatta, Üstelik
 • Şekerrenk eş anlamlısı Soğuk
 • Vakar eş anlamlısı Temkinlilik
 • Bezmek eş anlamlısı Usanmak
 • İdadi eş anlamlısı Lise
 • Muhassasat eş anlamlısı Ödenek
 • Kırılmak eş anlamlısı Alınmak, Azalmak, Darılmak, Gücenmek, İçerlemek, İncimek, İncinmek, Sınmak, Yatışmak
 • Alicenablık eş anlamlısı Asalet
 • Hürmetli eş anlamlısı Muhterem, Sayın
 • Ürün eş anlamlısı Eser, Hasılat, Mahsul, Meyve, Semere
 • Kaplam eş anlamlısı Kapsam, Şümul
 • Koyun eş anlamlısı Kucak
 • Donatma eş anlamlısı Donatım, Teçhiz
 • Kurcalamak eş anlamlısı Deşmek, Eşelemek, Karıştırmak
 • İmgeleme eş anlamlısı Tahayyül
 • Eklem eş anlamlısı Bent, Boğum, Mafsal, Oynak
 • Harika eş anlamlısı Mükemmel, Tam
 • Sürur eş anlamlısı Sevinç
 • Yasama eş anlamlısı Kanunvericilik, Teşri
 • Kiliz eş anlamlısı Saz
 • Yıkma eş anlamlısı Tahrip
 • Aşçı eş anlamlısı Aşpaz, Lokanta
 • Bağlanma eş anlamlısı İntisap
 • Mebde eş anlamlısı Baş, Başlangıç, İlke, Kaynak, Kök
 • Kayın eş anlamlısı Kayın Ağacı
 • Uğratmak eş anlamlısı Çıkmak, Düşürmek, Kovmak, Salmak, Savmak
 • Çözülüm eş anlamlısı Bozgun
 • Selikasız eş anlamlısı Hoyrat
 • Susku eş anlamlısı Sükût
 • İmtina eş anlamlısı Feragat
 • Uysal eş anlamlısı İtaatli, Munis, Söze Bakan, Yumuşak, Yüzüyola
 • Peşkeş Çekmek eş anlamlısı Peşkeş Etmek
 • Yeryüzü eş anlamlısı Arz, Dünya, Küre, Zemin
 • Bildik eş anlamlısı Aşina, Belet, Tanıdık, Tanış
 • Tab eş anlamlısı Huy, Karakter, Mizaç, Tabiat
 • Aktarmak eş anlamlısı Aramak, Bellemek, Devretmek, Göçürmek, İletmek, Nakletmek, Tercüme Etmek
 • Tökezmek eş anlamlısı Tökezlemek
 • Açgözlü eş anlamlısı Açgöz, Gözü Aç, Haris, Hırslı, Tamahkâr
 • Maceralı eş anlamlısı Karmaşık

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply