Meta Eş Anlamlısı Nedir?

0

Meta Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Meta eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Meta Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Meta eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Sermaye

Meta Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıSermaye

 • Alkol eş anlamlısı İspirto
 • Kolon eş anlamlısı Sütun
 • Çakırdoğan eş anlamlısı Çakır
 • Aşırı eş anlamlısı Çılgın, Çok, Hadden Artık, İfrat, Kötü, Lüks, Müfrit, Sivri
 • Gevşeklik eş anlamlısı Rehavet
 • Sayman eş anlamlısı Muhasip
 • Abluka eş anlamlısı Kamal, Kuşatma, Muhasara
 • Ekinci eş anlamlısı Çiftçi, Rençper
 • Dedikodu eş anlamlısı Laf, Lakırtı
 • Subay eş anlamlısı Bekâr, Zabit
 • Fikrisabit eş anlamlısı Saplantı
 • Akıllı eş anlamlısı Aptal, Makul, Uslu
 • Tanışma eş anlamlısı Tanış Olma
 • Yöre eş anlamlısı Civar, Etraf, Mahal, Muhit, Ön, Taraf
 • Türlü eş anlamlısı Çeşit, Çeşitli, Kabil, Muhtelif, Tür
 • Şişko eş anlamlısı Dolgun, Şişman, Toplu
 • Aşı eş anlamlısı Calak, Peyvent
 • Çözme eş anlamlısı Hal
 • Engellemek eş anlamlısı Çelmek, Hapsetmek, Karışmak, Kösteklemek
 • İncelmek eş anlamlısı Kibarlaşmak, Zayıflamak
 • Konum eş anlamlısı Durum, Vaziyet, Yer
 • Kılçıklı eş anlamlısı Çapraşık, Karışık
 • Çok Sözlü eş anlamlısı Konuşkan
 • Haber Vermek eş anlamlısı Salık Vermek
 • Kargıma eş anlamlısı Lanet, Telin
 • Zıddına eş anlamlısı Aykırı
 • Lafazan eş anlamlısı Geveze
 • Birader eş anlamlısı Kardeş
 • Vasıtacı eş anlamlısı Ara Bulucu
 • Afili eş anlamlısı Gösterişli
 • Barışmak eş anlamlısı Anlaşmak, Uzlaşmak
 • Çekim eş anlamlısı Cazibe, Cezbetme, Tasriflenme
 • Umulmayan eş anlamlısı Şaşmak
 • Düşündürmek eş anlamlısı Açıklamak, İzah Etmek, İzah Vermek
 • Rasyonel eş anlamlısı Hesaplı, Ölçülü
 • Başlayıcı eş anlamlısı Müptedi
 • Bittabi eş anlamlısı Elbette, Tabii
 • Münhezim eş anlamlısı Bozulmuş
 • Boşlamak eş anlamlısı Bırakmak, Sermek
 • Gemilik eş anlamlısı Tersane
 • Kalpsiz eş anlamlısı Acımasız, Merhametsiz
 • Sevda eş anlamlısı Aşk, İstek
 • Vadeli Pul eş anlamlısı Vadeli Hesap
 • Semereli eş anlamlısı Verimli
 • Durmak eş anlamlısı Beklemek, Dayanmak, Dinmek, Eğlenmek, Kalmak, Kesilmek, Yaşamak, Yüzmek
 • Eğilim eş anlamlısı Heves, Meyil, Nabız, Temayül
 • İkilik eş anlamlısı Tefrika
 • Tacilî eş anlamlısı Acele, Derrev, İvedi, Şaşılınç, Telesik, Tez
 • Yuvarlamak eş anlamlısı Devirmek

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply