Mefruşat Eş Anlamlısı Nedir?

0

Mefruşat Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Mefruşat eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Mefruşat Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Mefruşat eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Döşeme

Mefruşat Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıDöşeme

 • Toplantı eş anlamlısı Deri, Dernek, İçtima, Meclis, Yığıncak
 • Atölye eş anlamlısı İşlik
 • Çarpışmak eş anlamlısı Savaşmak, Vuruşmak
 • Aşırılmak eş anlamlısı Uçmak
 • Akbaba eş anlamlısı İhtiyar, Kerkes
 • Sanal eş anlamlısı Farazi, Tahminî
 • Yapıt eş anlamlısı Eser, Kitap, Mahsul, Yayın
 • Sergileme eş anlamlısı Teşhir
 • Esenleme eş anlamlısı Selam
 • Hanımefendi eş anlamlısı Hanım
 • Çekinme eş anlamlısı İmtina
 • Elan eş anlamlısı Daha, Hâlâ, Henüz, Şimdi
 • Güvey eş anlamlısı Damat, Küreken, Yezne
 • Dü eş anlamlısı İki
 • Nefer eş anlamlısı Er, Kişi
 • Doymaz eş anlamlısı Açgözlü
 • Bellek eş anlamlısı Akıl, Dağarcık, Hafıza, Kafa, Zihin
 • Tedvin Etmek eş anlamlısı Derlemek
 • Dejenere eş anlamlısı Bozulmuş, Soysuz, Yoz
 • Yaralanmak eş anlamlısı Gücenmek, İncinmek, Kırılmak
 • Volkan eş anlamlısı Yanardağ
 • Aşıkmak eş anlamlısı Acele Etmek, Telesmek
 • Alık eş anlamlısı Aptal, Budala, Sersem
 • Dulda eş anlamlısı Himaye, Siper
 • Ütülmek eş anlamlısı Kaybetmek
 • Sırtarmak eş anlamlısı Sırıtmak
 • Gerekli eş anlamlısı Lazım, Lüzumlu, Vacip, Zaruri
 • Ayıplamak eş anlamlısı Kınamak
 • Ekşimik eş anlamlısı Kesik
 • Sıdk eş anlamlısı Doğruluk
 • Asude eş anlamlısı Rahat, Sakin
 • Kuduruk eş anlamlısı Saldırgan
 • Alındı eş anlamlısı Makbuz
 • Kürsü eş anlamlısı Bölüm, Sandalye
 • Medenî eş anlamlısı Uygar
 • Makale eş anlamlısı Yazı
 • Pulsuz eş anlamlısı Bedava, Beleş, Züğürt
 • Isırmak eş anlamlısı Dalamak, Dişlemek, Yemek
 • Muhasara Etmek eş anlamlısı Kuşatmak
 • Sathi eş anlamlısı Üstünkörü
 • Küçük Çay eş anlamlısı Dere
 • Ferahlamak eş anlamlısı Serinlemek
 • Saydam eş anlamlısı Şeffaf
 • İhtiyar eş anlamlısı Karı, Koca, Moruk, Pir, Seçme, Yaşlı
 • Haşere eş anlamlısı Böcek
 • Saçma Sapan eş anlamlısı Abuk Sabuk
 • Denizçakısı eş anlamlısı Çakı
 • Taammüden eş anlamlısı Kasten
 • Coşmak eş anlamlısı Kaynamak, Şahlanmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply