Maltalık Eş Anlamlısı Nedir?

0

Maltalık Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Maltalık eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Maltalık Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Maltalık eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Avlu

Maltalık Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıAvlu

 • Yamanlamak eş anlamlısı Kötülemek
 • Hülasa Etmek eş anlamlısı Özetlemek
 • İlgili eş anlamlısı Ait, Müntesip
 • Ben eş anlamlısı Hal
 • Hasretmek eş anlamlısı Vermek
 • Meknuz eş anlamlısı Saklı
 • Satıh eş anlamlısı Üzeri, Yüz, Yüzey
 • Piyade Asker eş anlamlısı Karacı
 • Yarışma eş anlamlısı Müsabaka, Rekabet, Yarış
 • Faz eş anlamlısı Safha
 • Gökdelen eş anlamlısı Asumanhıraş, Asumanöper
 • Şekil eş anlamlısı Biçim, Tarz, Tutum, Yol
 • Yellencek eş anlamlısı Salıncak, Tahterevalli
 • Laçın eş anlamlısı Laçın
 • Teşkilat eş anlamlısı Kuruluş, Örgüt
 • Sırtçı eş anlamlısı Hamal
 • Kalem eş anlamlısı Çeşit, Tür, Yazar
 • Kapatma eş anlamlısı Metres, Yama
 • Git eş anlamlısı Yallah
 • İmdat eş anlamlısı Medet
 • Borçlu eş anlamlısı Yükümlü
 • Söyleyiş eş anlamlısı İfade, Telaffuz
 • Nehir eş anlamlısı Irmak
 • Girev eş anlamlısı Diyet, İpotek, Rehine
 • Aklıselim eş anlamlısı Sağduyu
 • Akçe eş anlamlısı Akça, Nakit
 • Kukla eş anlamlısı Gelin
 • Uzaklık eş anlamlısı Açıklık, Mesafe
 • Ayrı Ayrı eş anlamlısı Değişik
 • Gömülmek eş anlamlısı Gark Olmak, Kaybolmak, Yok Olmak
 • Yaraşmayan eş anlamlısı Uygunsuz
 • Öz Geçmiş eş anlamlısı Biyografi, Tercümeihal, Yaşam Öyküsü
 • Olanak eş anlamlısı İmkan, İmkân, Mümkünlük
 • Dalkavuk eş anlamlısı Şaklaban, Yağcı, Yaltak
 • Heveskâr eş anlamlısı Amatör, Hevesli
 • Mahsuldarlık eş anlamlısı Randıman, Verim
 • Namuslu eş anlamlısı DOĞRU
 • Her Hâlde eş anlamlısı Diyesin, Sağlam
 • Kaybedilmiş eş anlamlısı Yitik
 • Şevkli eş anlamlısı Tutku
 • Tallahi eş anlamlısı Vallahi
 • Hakiki eş anlamlısı Gerçek
 • Üşmek eş anlamlısı Üşüşmek
 • Kekeme eş anlamlısı Keke, Peltek
 • Kadağan Etmek eş anlamlısı Menetmek, Yasaklamak
 • Edilgin eş anlamlısı Pasif
 • Hasep eş anlamlısı Nitelik
 • Tahkikat eş anlamlısı Soruşturma
 • Zeybek eş anlamlısı Efe

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply