Köydeş Eş Anlamlısı Nedir?

0

Köydeş Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Köydeş eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Köydeş Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Köydeş eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Köylü

Köydeş Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıKöylü

 • Nısfınnehar eş anlamlısı Öğlen
 • Ölümlülük eş anlamlısı Fena
 • Kalmış eş anlamlısı Kala
 • Bilinçlilik eş anlamlısı Nesne
 • Tarumar Olma eş anlamlısı Hezimet
 • Rahmet eş anlamlısı Mersi, Yağmur
 • Kerhane eş anlamlısı Fahişehane
 • Kırpıntı eş anlamlısı Kesinti
 • Dedikodu eş anlamlısı Laf, Lakırtı
 • Mevduat eş anlamlısı Emanet, Yatırım
 • Bölük eş anlamlısı Hane, Hizip, Kısım
 • Müzik eş anlamlısı Çalgı, Küy, Musiki
 • Kıyasla eş anlamlısı Nazaran
 • Hasretini Çekmek eş anlamlısı Özlemek
 • Günahkâr eş anlamlısı Fail, Sanık
 • Nezaret Etmek eş anlamlısı Bakmak, Denetlemek
 • Burmak eş anlamlısı Kıvırmak
 • Kazanılmak eş anlamlısı Gelmek
 • Münderecat eş anlamlısı İçindekiler
 • Cehennem Azabı eş anlamlısı Eziyet
 • Yuha eş anlamlısı Yuh
 • Lime eş anlamlısı Parça
 • Muhazara eş anlamlısı Ders
 • Kıçkırmak eş anlamlısı Ekşimek
 • Menşur eş anlamlısı Nişancı
 • Burgu eş anlamlısı Matkap
 • Bakaç eş anlamlısı Dürbün
 • Sıralama eş anlamlısı Tanzim, Tertip
 • Tebessüm Etmek eş anlamlısı Gülümsemek
 • Erköyün eş anlamlısı Şımarık
 • Japon Gülü eş anlamlısı Kamelya
 • Yüz Etmek eş anlamlısı Ismarlamak
 • Teehhür eş anlamlısı Gecikme
 • Teehhür eş anlamlısı Gecikme
 • Eğleşme eş anlamlısı İkamet
 • Zamanlamak eş anlamlısı Hesaplamak, Nazara Almak
 • Yıldıramak eş anlamlısı Parıldamak
 • Mahpus eş anlamlısı Hapis, Hapishane
 • Gayrimakul eş anlamlısı Saçma
 • Düşünce eş anlamlısı Akıl, Endişe, Fikir, Kanaat, Kanı, Kaygı, Mülahaza, Mütalaa, Nabız, Niyet, Rey, Sıkıntı, Tasa, Tasarı, Tasavvur
 • Mehzur eş anlamlısı Sakınca
 • Tevabi eş anlamlısı Maiyet
 • Bayındır eş anlamlısı İmar, Mamur
 • Tüberküloz eş anlamlısı Verem
 • Evveli eş anlamlısı Eskiden
 • Bekleyivermek eş anlamlısı Beklemek
 • Ariza eş anlamlısı Dilekçe
 • Özenme eş anlamlısı Özen
 • Hırlamak eş anlamlısı Mırıldamak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply