Konu Olmak Eş Anlamlısı Nedir?

0

Konu Olmak Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Konu Olmak eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Konu Olmak Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Konu Olmak eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Geçmek

Konu Olmak Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıGeçmek

 • Cehil eş anlamlısı Bilgisizlik
 • Parantez eş anlamlısı Ayraç
 • Dürülmek eş anlamlısı Katlanmak, Sarılmak, Toplanmak
 • Nitelikler eş anlamlısı Evsaf
 • Nesir eş anlamlısı Düz Yazı, Düzyazı
 • Klakson eş anlamlısı Korna
 • Üzülme eş anlamlısı Teessür
 • Bugün eş anlamlısı Zaman
 • Mabat eş anlamlısı Kıç
 • Sımak eş anlamlısı Bozmak, Kırmak, Yenmek
 • Vade eş anlamlısı Mehil, Mühlet
 • Kovuşturma eş anlamlısı İstintak, Takibat, Takip
 • Alil eş anlamlısı Sakat
 • Zifos eş anlamlısı Boş, Yararsız
 • Kölelik eş anlamlısı Esaret
 • Çarpınmak eş anlamlısı Çırpınmak
 • Kocabaş eş anlamlısı Büyükbaş
 • Viraj eş anlamlısı Büklüm, Dönemeç, Dönme
 • Zamir eş anlamlısı Almaş, İvazlık
 • İhtiras eş anlamlısı Tutku
 • Eğilmiş eş anlamlısı Meyyal
 • Kaynarca eş anlamlısı Kaynak
 • Kolay eş anlamlısı Asan, Basit, Hafif
 • İliştirmek eş anlamlısı Takmak
 • Toplaşmak eş anlamlısı Toplanmak
 • Müsamahakâr eş anlamlısı Merhametli, Yumuşak
 • Muhacir eş anlamlısı Göçmen
 • Barışmak eş anlamlısı Anlaşmak, Uzlaşmak
 • Takdiriilahî eş anlamlısı Yazgı
 • Aktiflik eş anlamlısı Etkinlik
 • Demek Ki eş anlamlısı Demeli, O Hâlde
 • Külfet eş anlamlısı Sıkıntı
 • Yağış eş anlamlısı Yağmur
 • Gelişememek eş anlamlısı Küsmek
 • Razı Olmak eş anlamlısı Yatmak
 • Kitapçık eş anlamlısı Risale
 • Harir eş anlamlısı İpek
 • Kanaatlenme eş anlamlısı İktifa, Tatmin
 • Nesne eş anlamlısı Şey, Zat
 • Tepeden İnme eş anlamlısı Şaşırtıcı
 • Hikâyeler eş anlamlısı Kısas
 • Matine eş anlamlısı Gündüz Seansı
 • Konstrüksiyon eş anlamlısı Yapı
 • Şereflendirme eş anlamlısı Teşrif
 • Abide eş anlamlısı Anıt, Eser, Estelik, Heykel, Kaynak, Yadigâr
 • İhsan eş anlamlısı Armağan, Lütuf, Nimet
 • Avrat eş anlamlısı Eş, Hanım, Kadın, Karı
 • Nesir eş anlamlısı Düz Yazı, Düzyazı
 • Titiz eş anlamlısı Çakal, Müşkülpesent

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply