Kıyaslama Eş Anlamlısı Nedir?

0

Kıyaslama Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Kıyaslama eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Kıyaslama Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Kıyaslama eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Mukayese

Kıyaslama Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıMukayese

 • Mahfaza eş anlamlısı Mücre, Sandıkça
 • Sölpümek eş anlamlısı Pörsümek
 • Olumlu eş anlamlısı Müspet, Tasdik
 • Suçlama eş anlamlısı İtham, Töhmet
 • İltisak eş anlamlısı Birleşme
 • Kotlamak eş anlamlısı Şifrelemek
 • Birkaç eş anlamlısı Az
 • Sergileme eş anlamlısı Teşhir
 • Köşe Yazısı eş anlamlısı Fıkra
 • Yoğurt eş anlamlısı Katık
 • Hedef eş anlamlısı Amaç, Erek, Garaz, Gaye, Maksat, Uğur
 • Sarf Etmek eş anlamlısı Dökmek, Harcamak, Kullanmak, Tüketmek
 • Şipşak eş anlamlısı Çabucak
 • Asumanöper eş anlamlısı Asumanhıraş, Gökdelen
 • Korumak eş anlamlısı Bakmak, Beklemek, Esirgemek, Gözetmek, Gözlemek, Himaye Etmek, Kollamak, Müdafaa Etmek, Sakınmak, Saklamak, Savunmak
 • Evrim eş anlamlısı Tekâmül
 • Tanınmayan eş anlamlısı Yabancı, Yeni
 • Mülahaza eş anlamlısı Düşünce
 • Tıraşlamak eş anlamlısı Kazımak, Yontmak
 • İnzibatsız eş anlamlısı Başıboş
 • Satmak eş anlamlısı Taslamak, Vermek
 • Torlak eş anlamlısı Derviş, Genç, Toy
 • Ekin Sahası eş anlamlısı Çiftlik
 • Karaderili eş anlamlısı Zenci
 • Alem eş anlamlısı Bayrak
 • Degaje eş anlamlısı Açık, Geniş, Serbest
 • Kalıç eş anlamlısı Orak
 • Durumunda eş anlamlısı Yerinde
 • Ayak Tarağı eş anlamlısı Tarak
 • Büyükler eş anlamlısı Erkân, Kibar
 • Sarf Etmek eş anlamlısı Dökmek, Harcamak, Kullanmak, Tüketmek
 • Özen eş anlamlısı Dikkat, Hizmet, İhtimam, İtina
 • Sofistike eş anlamlısı Karmaşık, Yapmacık
 • Tazmin Etmek eş anlamlısı Ödemek
 • Olgunlaşmak eş anlamlısı Gelişmek, Kızarmak, Olmak, Yetmek
 • Müstesna eş anlamlısı Hariç
 • Gözlemek eş anlamlısı Araştırmak, Beklemek, Gözetlemek, İncelemek, İzlemek, Kollamak, Korumak, Müşahede Etmek, Tarassut Etmek
 • Kafeterya eş anlamlısı Aşhane
 • Mit eş anlamlısı Efsane
 • Asılgan eş anlamlısı Askı
 • Tay eş anlamlısı Denk, Eş, Eşit
 • Çömlekçilik eş anlamlısı Çanak, Çömlek
 • Mantar Hastalığı eş anlamlısı Mantar
 • Emin Amanlık eş anlamlısı Emniyet, Güvenlik
 • İstihbar Etmek eş anlamlısı Duymak, Öğrenmek
 • Kekeme eş anlamlısı Keke, Peltek
 • Budala eş anlamlısı Ahmak, Divane, Enayi, Giç, Hıyar, Kaz, Sefih, Şaşkın
 • Tepeden İnme eş anlamlısı Şaşırtıcı
 • Yarma eş anlamlısı Dövme, İrmik

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply