Kışkırtmak Eş Anlamlısı Nedir?

0

Kışkırtmak Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Kışkırtmak eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Kışkırtmak Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Kışkırtmak eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Fitnekârlık Etmek, Körüklemek, Tahrik Etmek

Kışkırtmak Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıFitnekârlık Etmek, Körüklemek, Tahrik Etmek

 • Tasarlayarak eş anlamlısı Taammüden
 • Doğrudan Doğruya eş anlamlısı Bilavasıta
 • Çalgı eş anlamlısı Saz
 • İnceltmek eş anlamlısı Törpülemek
 • Raks Etmek eş anlamlısı Oynamak
 • Hürriyet eş anlamlısı Azatlık
 • Halen eş anlamlısı Şimdi, Şimdice
 • Teftiş Etmek eş anlamlısı Denetlemek
 • Ağı eş anlamlısı Zehir, Zıkkım
 • Kendi Kendine eş anlamlısı Kendiliğinden
 • Hayatileşme eş anlamlısı Tahakkuk
 • Kanayaklı eş anlamlısı Çaresiz, Kadın, Yoksul, Zavallı
 • Kesinleşmek eş anlamlısı Katileşmek
 • Rahatsızlanmak eş anlamlısı Hastalanmak
 • Açık İclas eş anlamlısı Açık Oturum
 • Köydeş eş anlamlısı Köylü
 • Eğreti eş anlamlısı Bozuk, Geçici, Muvakkat, Muvakkati, Öteri, Takma, Üstünkörü, Yararsız
 • Sililik eş anlamlısı İffet
 • El Uzluğu eş anlamlısı Maharet
 • Naşı eş anlamlısı Toy
 • Naz Etmek eş anlamlısı Kırıtmak, Nazlanmak
 • Bes eş anlamlısı Kâfi, Ya, Yeter
 • Süje eş anlamlısı Konu, Özne
 • Öğürtlemek eş anlamlısı Ayırmak, Seçmek, Temizlemek
 • Liste eş anlamlısı Cetvel, Siyahe
 • Kıvrantı eş anlamlısı Sıkıntı
 • İlköğretim eş anlamlısı İlköğrenim, İptidai Tahsil
 • Dönüşüm eş anlamlısı İnkılap
 • Seans eş anlamlısı Oturum
 • Mecburi eş anlamlısı Zorunlu
 • İkna Olmak eş anlamlısı İnanmak, Kanmak
 • Cazibe eş anlamlısı Çekim, Hava
 • Donatım eş anlamlısı Teçhiz
 • Hislenmek eş anlamlısı Duygulanmak
 • Hemişe eş anlamlısı Daima, Hep, Vızır Vızır
 • Güvenilen eş anlamlısı Güvenilir
 • Bölmek eş anlamlısı Ayırmak, Kesmek, Parçalamak
 • Seans eş anlamlısı Oturum
 • Divane eş anlamlısı Budala, Deli, Kaçık
 • Form eş anlamlısı Biçim, Şekil
 • Demek Ki eş anlamlısı Demeli, O Hâlde
 • İzbe eş anlamlısı Sapa
 • Arı eş anlamlısı Halis
 • Karine eş anlamlısı Belirti
 • Menteşe eş anlamlısı Reze
 • Mevize eş anlamlısı Öğüt, Vaaz
 • Pişkin eş anlamlısı Girgin, Olgun, Sırtık, Utanmaz
 • Seçkinleşme eş anlamlısı Temayüz
 • Müşteki Olmak eş anlamlısı Yakınmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply