Keşfetmek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Keşfetmek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Keşfetmek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Keşfetmek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Keşfetmek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Bulmak

Keşfetmek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıBulmak

 • Püskürtü eş anlamlısı Lav
 • İfsat eş anlamlısı Kargaşalık
 • Mesul eş anlamlısı Sorumlu
 • Mapus eş anlamlısı Cezaevi, Hapishane, Mahpus
 • Yadırgamaz Olmak eş anlamlısı Isınmak
 • Yalavaç eş anlamlısı Peygamber
 • Sarraf eş anlamlısı Kuyumcu
 • Gölgelendirmek eş anlamlısı Bozmak
 • Möble eş anlamlısı Mobilya
 • Yar eş anlamlısı Uçurum
 • Sorum eş anlamlısı Sorumluluk
 • Yazar eş anlamlısı Edip, Kalem, Muharrir, Müellif
 • Korna eş anlamlısı Sinyal
 • Bağıllık eş anlamlısı İzafiyet
 • Yalçın eş anlamlısı Dik, Düz, Kaygan, Sarp
 • Panter eş anlamlısı Pars
 • Söz Misali eş anlamlısı Söz Gelişi
 • Mevize eş anlamlısı Öğüt, Vaaz
 • Kıpırdak eş anlamlısı Canlı
 • Şakkadak eş anlamlısı Ansızın
 • Peşin Yargı eş anlamlısı Ön Yargı
 • Beceriklilik eş anlamlısı Hüner
 • Teksir eş anlamlısı Çoğaltma
 • Paslı eş anlamlısı Üzgün
 • Satmak eş anlamlısı Taslamak, Vermek
 • Şikâyet eş anlamlısı Yaygara
 • Kılükal eş anlamlısı Dedikodu, Söylenti
 • Gıybet Etmek eş anlamlısı Yermek
 • Manivela eş anlamlısı Kaldıraç
 • İnzimam eş anlamlısı Katılma
 • Nefis eş anlamlısı Kişilik
 • Volkan eş anlamlısı Yanardağ
 • Çözümleme eş anlamlısı Tahlil
 • Duygulanma eş anlamlısı İhtisas, Kabarma
 • Parti eş anlamlısı Kazanç, Kısım, Vurgun
 • Otorite eş anlamlısı Sulta
 • Sağlamlaştırmak eş anlamlısı Berkitmek, Perçinlemek
 • İçtenlik eş anlamlısı Samimiyet
 • Savunmak eş anlamlısı Korumak, Müdafaa Etmek
 • Keriz eş anlamlısı Aptal, Çirkef, Kumar, Pislik
 • Tümü eş anlamlısı Hepsi
 • Sevir eş anlamlısı Boğa
 • Müdafaaname eş anlamlısı Savunma
 • Lağım eş anlamlısı Kanalizasyon
 • Çekilmek eş anlamlısı Azalmak, Katlanmak, Üstlenmek, Vazgeçmek, Yok Olmak
 • Dış Satım eş anlamlısı İhracat
 • Sarmak eş anlamlısı Almak, Boğmak, Bürümek, Çekmek, Çevirmek, Dolamak, Hücum Etmek, İhata Etmek, Kaplamak, Kucaklamak, Kuşatmak, Örtmek, Saldırmak, Tutmak
 • Erkeklik Organı eş anlamlısı Kamış
 • Müşteri eş anlamlısı Alıcı, Haridar

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply