İnceden Eş Anlamlısı Nedir?

0

İnceden Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. İnceden eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı İnceden Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan İnceden eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Duygulu

İnceden Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıDuygulu

 • Pekâlâ eş anlamlısı Elbette, Kesinlikle, Peki
 • Medlul eş anlamlısı Anlam
 • Girinti eş anlamlısı Tırtıl
 • Gök Kubbe eş anlamlısı Gök
 • Duyultu eş anlamlısı Şayia
 • Aktarma eş anlamlısı Alıntı, Nakil, Transfer
 • Direktif eş anlamlısı Yönerge
 • Direnme eş anlamlısı Mukavemet
 • Kambur eş anlamlısı Çıkıntı, Dert, Sıkıntı
 • İlan Etmek eş anlamlısı Yayımlamak
 • Kazma eş anlamlısı Külünk
 • Reçete eş anlamlısı Çare, Nüsha, Yol, Yöntem
 • Saymanlık eş anlamlısı Muhasebe
 • Yönlü eş anlamlısı Uygun
 • Hoşluk eş anlamlısı Letafet
 • Nüfuzlu eş anlamlısı Kuvvetli
 • Despot eş anlamlısı Zorba
 • Malhane eş anlamlısı Ağıl, Ahır, Kora
 • Mübayenet eş anlamlısı Uyuşmazlık
 • Bezgi eş anlamlısı Bezek, Süs
 • Ceza Atışı eş anlamlısı Penaltı
 • Mürekkep eş anlamlısı Karmaşık, Kompleks
 • İzdivaç Etmek eş anlamlısı Evlenmek
 • Büsbütün eş anlamlısı Sırf, Tamamen, Tamamıyla, Temelli
 • Gözletmek eş anlamlısı Oyalamak
 • Tavzih Etmek eş anlamlısı Açıklamak
 • Evirtim eş anlamlısı Akis
 • Yakında eş anlamlısı Geçenlerde, Şimdi
 • Şer eş anlamlısı Fena, Kötü
 • İçin eş anlamlısı Diye, Göre, Hakkında, Karşı, Özgü
 • Nüans eş anlamlısı Fark
 • Angıç eş anlamlısı Kanat
 • Fahişe eş anlamlısı Celep, Kahpe, Orospu
 • Beklenmedik eş anlamlısı Fevkalade, Hayret
 • Hin eş anlamlısı Kurnaz, Zaman, Zamane
 • İdraksiz eş anlamlısı Ahmak
 • Haykırma eş anlamlısı Nara
 • Kümelemek eş anlamlısı Yığmak
 • Kâhı eş anlamlısı Marul
 • Kutlamak eş anlamlısı Kutlulamak, Tebrik Etmek
 • Şekil eş anlamlısı Biçim, Tarz, Tutum, Yol
 • Başkaldırıcı eş anlamlısı Asi
 • Döngül eş anlamlısı Hayvan
 • Yüzyıl eş anlamlısı Asır
 • Doruk eş anlamlısı Zirve
 • Köşe eş anlamlısı Bucak, Çene, İbik, Künç
 • Müdafaa eş anlamlısı Savunma
 • Şöhretsiz eş anlamlısı Ünsüz
 • Kânunusani eş anlamlısı Ocak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply