İmansız Eş Anlamlısı Nedir?

0

İmansız Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. İmansız eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı İmansız Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan İmansız eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Acımasız

İmansız Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıAcımasız

 • İlave Etmek eş anlamlısı Eklemek, Ulamak
 • Darbelemek eş anlamlısı Çarpmak, Vurmak
 • Aradan Kaldırmak eş anlamlısı Gidermek
 • Birikmek eş anlamlısı Üşüşmek, Yığılmak, Yığışmak
 • Sıkaç eş anlamlısı Mandal
 • Çekelez eş anlamlısı Sincap
 • Felaket eş anlamlısı Ateş, Bela
 • Bereketli eş anlamlısı Bol, Mübarek, Verimli
 • İliştirmek eş anlamlısı Takmak
 • Borç eş anlamlısı Kredi, Ödev, Ödünç, Vecibe
 • Soy eş anlamlısı Asıl, Cins, Çeşit, Damar, Ev, Evlat, Irk, Kan, Köken, Ocak, Sülale, Tür
 • Tesirsiz eş anlamlısı Geçişsiz
 • Daraltmak eş anlamlısı Kasmak, Kısıtlamak, Kısmak
 • İktiran Etmek eş anlamlısı Erişmek, Ulaşmak
 • İstisna Etmek eş anlamlısı Ayırmak
 • İkincil eş anlamlısı Tali
 • Çağrışım eş anlamlısı Tedai
 • Fazladan eş anlamlısı Caba
 • Tembihlemek eş anlamlısı Uyarmak
 • Risk eş anlamlısı Hatar, Tehlike
 • Ödev eş anlamlısı Borç, Tapşırık, Vazife, Vecibe
 • Yaylak eş anlamlısı Otlak
 • İlçebay eş anlamlısı Kaymakam
 • Nasır eş anlamlısı Kabar
 • Faraş eş anlamlısı Hakendaz, Turfanda
 • Koku eş anlamlısı Belirti, İşaret, Itır
 • Kayınbirader eş anlamlısı Kayın
 • Avam eş anlamlısı Halk
 • Uyarı eş anlamlısı Haberdarlık, İhtar, İkaz, Tembih
 • Cinsî eş anlamlısı Cinsel
 • Müdevver eş anlamlısı Yuvarlak
 • Ferdası eş anlamlısı Ertesi
 • Hitam eş anlamlısı Son
 • Hamiş eş anlamlısı Not
 • Kapsama eş anlamlısı Şümul
 • Çığır eş anlamlısı İz, Meslek, Patika
 • Yumak eş anlamlısı Yıkamak
 • Tıkmak eş anlamlısı Sokmak
 • Eksiksiz eş anlamlısı Bütün, Harika, İyi, Kâmil, Komple, Mükemmel, Tam, Tamam, Tamamlamak, Temiz, Tüm
 • Fahir eş anlamlısı Övünç
 • Bir Hoş eş anlamlısı Garip
 • Seçilmek eş anlamlısı Sivrilmek
 • Sefil eş anlamlısı Alçak, Kembağal, Yoksul
 • Sıklaştırma eş anlamlısı Teksif
 • Yâd eş anlamlısı Hatır
 • Uyku eş anlamlısı Düş, Gaflet
 • Dizi eş anlamlısı Düzüm, Kol, Saf, Seri, Sıra
 • Esin eş anlamlısı İlham
 • Seçenek eş anlamlısı Şık, Tutum, Yöntem

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply