Gündeş Eş Anlamlısı Nedir?

0

Gündeş Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Gündeş eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Gündeş Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Gündeş eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Güncel

Gündeş Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıGüncel

 • Kapik eş anlamlısı Köpek
 • Evsiz Barksız eş anlamlısı Avare, Başıboş
 • Gayz eş anlamlısı Hınç, Öfke
 • Hava Meydanı eş anlamlısı Havalimanı
 • Yanıltı eş anlamlısı Sehiv
 • Suskun eş anlamlısı Sessiz
 • Münhani eş anlamlısı Eğri
 • Güreşçi eş anlamlısı Pehlivan
 • Tükenmek eş anlamlısı Bitmek, Erimek, Geçmek, Sönmek
 • Kayağan eş anlamlısı Kaypak
 • Kurulaşmak eş anlamlısı Yozlaşmak
 • İspit eş anlamlısı Jant
 • Uyarma eş anlamlısı İhtar, İkaz, İrşat, Tembih
 • Sahip Olmak eş anlamlısı Kazanmak, Sağlamak, Yapmak
 • Koşullar eş anlamlısı Şerait
 • İzale Etmek eş anlamlısı Gidermek, Yok Etmek
 • Kamga eş anlamlısı Yonga
 • Kupür eş anlamlısı Kesik
 • Yandırmak eş anlamlısı Yakmak
 • Milliyet eş anlamlısı Tabiiyet
 • Tanınmış eş anlamlısı Meşhur, Şöhretli, Ünlü
 • Dileme eş anlamlısı Rica, Talep
 • Pürüzlü eş anlamlısı Karışık
 • Önemsemek eş anlamlısı Mühimsemek, Saymak, Takmak
 • Kabarmak eş anlamlısı Başkaldırmak, Böbürlenmek, Büyümek, Kalkmak, Şişmek
 • Kâh eş anlamlısı Bazen
 • Çekinmez eş anlamlısı Yüzsüz
 • Meşbu eş anlamlısı Dolmuş, Dolu
 • Çoğalmak eş anlamlısı Artmak, Kaynamak, Türemek, Üremek, Yükselmek
 • Bozuk Para eş anlamlısı Bozuk, Bozukluk
 • Kısaltma eş anlamlısı Taksir
 • Çapkın eş anlamlısı Avratbaz, Haylaz, Hovarda, Yaramaz
 • Duyu eş anlamlısı His
 • Mektep eş anlamlısı Okul
 • Eritmek eş anlamlısı Yok Etmek
 • Sunuş eş anlamlısı Maruzat, Ön Söz
 • Ebat eş anlamlısı Boyut, Mikyas, Ölçü
 • Yel eş anlamlısı Rüzgar, Rüzgâr
 • Koşuk eş anlamlısı Koşma, Şiir, Türkü
 • Şikest eş anlamlısı Malul, Sakat
 • Şimşirlik eş anlamlısı Kafes
 • Cisim eş anlamlısı Beden, Gövde, Vücut
 • Dışarlık eş anlamlısı Taşra
 • Taviz eş anlamlısı Güzeşt, İvaz, Karşılık, Ödün
 • Yumuşamış eş anlamlısı Vıcık Vıcık
 • Derslik eş anlamlısı Dershane, Sınıf
 • Süs eş anlamlısı Bezek, Ziynet
 • Dalaş eş anlamlısı Dalaşma
 • Narahatlık eş anlamlısı Kuşku

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply